xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน จัดงาน 101 อาชีพ ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (7 ส.ค.) ณ หอประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศวรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ น้อมถวายแด่พระองค์ท่าน สำหรับที่มาของชื่อโครงการ จะใช้เลข 10 สื่อความหมายแทนรัชกาลที่ 10 ส่วนเลข 1 ด้านท้าย หมายถึงการบูรณาการความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สืบไป

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ด้านการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดฝึกทักษะ 101 อาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หลายกิจกรรม อาทิ ให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 101 คัน เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน ใน 2 สาขาวิชาชีพ คือสาขาการะประดิษฐ์ด้วยช้อนสแตนเลส และสาขาการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งด้วยดินไทย ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ด้วย .
สำหรับในงานวันนี้ ได้นำบางสาขามาสาธิตในงานเป็นตัวอย่างที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมในโครงการนี้ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะฝึกอาชีพไม่ซ้ำกัน เช่น การสาธิตการฝึกอาชีพในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาการนวด กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์ กลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ กลุ่มวิชาแปรรูปสมุนไพร กลุ่มวิชาพาณิชยการ กลุ่มวิชาช่าง กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มวิชาตัดผมเสริมสวย

กำลังโหลดความคิดเห็น...