xs
xsm
sm
md
lg

ทปอ.ราชมงคล ยันไม่เคยให้ "จีน" กำหนดหลักสูตรการสอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทปอ.ราชมงคล ยันไม่เคยให้ "จีน" เขียนหลักสูตรการเรียนการสอนเอง ย้ำหลักสูตรทั้งไทยและอินเตอร์ ยึดตามมาตรฐานและต้องผ่านเกณฑ์ สกอ. ให้ต่างชาติกำหนดเองไม่ได้ ไม่มีนำอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.มทร. ว่า ที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงกระแสข่าวว่า ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียน และเปิดให้ทางฝ่ายจีนกำหนดหลักสูตรเอง ซึ่งทุก มทร.ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องยึดตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก และทุกหลักสูตรจะต้องผ่านสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การให้ต่างชาติมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเองจึงเป็นไปไม่ได้ นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในประเทศไทย หากเป็นหลักสูตรภาษาไทย ต้องรู้และเข้าใจภาษาไทย หรือต้องเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ที่ผ่านเกณฑ์จาก สกอ.แล้ว คนต่างประเทศจะกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเองแจึงเป็นไปไม่ได้

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีหารือว่า ขณะนี้มีองค์ความรู้ใหม่ในการทำงานเชิงบูรณาการวิชาการ ต้องมีความเข้าใจบริบทของประเทศ บางสาขาไม่สามารถพัฒนาเองได้จึงเกิดการลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ สกอ.กำหนด ทั้งนี้ถือเป็นการใช้หลักสูตรคู่ MOU กับมหาวิทยาลัย เช่น มทร.อีสาน ทำหลักสูตรระบบราง โดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเขียนหลักสูตรเอง จึงมีการเชิญมหาวิทยาลัยในจีนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ร่วมจัดทำหลักสูตร และมทร.อีสานได้จัดการเรียนการสอนจริง แต่อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการสอนอาจไม่เพียงพอ จึงใช้กรอบ MOU ที่ลงนามร่วมกันส่งนักศึกษาไปเรียนเพื่อได้ฝึกการใช้อุปกรณ์จริง เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ บางหลักสูตรจึงเกิดความร่วมมือกัน แต่จะไม่เป็นการนำอาจารย์ต่างชาติ หรือจีนมาสอนเด็ดขาด

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ
มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเข้ามาเรียนที่ มทร.ธัญบุรี แต่เป็นเพียงแค่หลักสูตรระยะสั้นเพียงประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้น หรือประมาณ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรภาษาไทย ดำเนินการมาแล้วปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 โดยนักศึกษาจีนส่วนใหญ่สนใจภาษาไทยและรูปแบบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของไทย จะกลับไปทำงานหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ และอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรนานาชาติ ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาจีนเพียงประมาณ 10 - 20 คน โดยเข้ามาสมัครด้วยตนเอง และส่วนหนึ่งมาจากความสนใจเรียนหลังจากเข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนานาชาติ จากหลายประเทศไม่เพียงแค่จีนเท่านั้น เช่น อินโดนีเซีย เยอรมัน ออสเตรีย และกัมพูชา โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษามีรายละเอียดการรับสมัครที่ชัดเจน ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Wuhan University เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีร่วมกัน เป็นหลักสูตร Double Degree โดยศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี 2 ปี และไปศึกษาต่อที่ Wuhan University อีก 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย


กำลังโหลดความคิดเห็น...