xs
xsm
sm
md
lg

"อิทธิพล" ห่วงนำภาษาใช้เชิงพาณิชย์ส่อกระทบเชิงลบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ. ประกาศผลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2562 “บุญเตือน ศรีวรพจน์ “ รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย “ปาน-ธนพร” ซิวรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินเพชรในเพลง ส่วน รายการคุณพระช่วย คว้ารางวัลรายการโทรทัศน์ส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย “อิทธิพล” ชวนผู้ประกาศ สื่อทุกแขนง ร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้ 29 ก.ค. วันภาษาไทย ห่วงนำภาษาไปใช้เชิงธุรกิจส่อกระทบเชิงลบ

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีนี้ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรมศิลปากร ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนี้ 1.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 17 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 15 ราย ได้แก่ นายกรนันสักก์ ตั้งหทัยชูหิรัญ ,นายกฤษฎา สุนทร ,นายคารม ธรรมชยาธร , แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ,นายธีระ ธัญไพบูลย์ ,นายบุญมา ศรีหมาด ,รศ.ปรมินท์ จารุวร ,นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์,รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท ,รศ.เรไร ไพรวรรณ์ ,นางวโรกาส มังกรพิศม์ ,ผศ.วัลยา ช้างขวัญยืน ,นายวิษณุ พุ่มสว่าง ,ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ,นายอดิสรณ์ พึ่งยา และชาวต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ น.ส.เจือง ถิ หั่ง และนายอเล็กซ์ซานเดอร์ วิลส์

สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 12 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 ราย ได้แก่ นายดำรงศักดิ์ บุญสู่ ,นายดุสิต เชาวชาติ ,นายปั่น นันสว่าง ,พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) ,นายมนตรี คงแก้ว ,นายเมตต์ เมตต์การุณจิต ,นางยินดี ตรีรัญเพชร ,รศ.วีณา วีสเพ็ญ และนางอบเชย ศรีสุข และชาวต่างชาติ 3 ราย ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ เชฟ ,นายมาร์ติน วีลเลอร์ และนายอุดม สุขเสน่ห์ 4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประกอบด้วย ประเภทบุคคล คือ รศ.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และประเภทองค์กร ได้แก่ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ชมรมโจ๊กปริศนาพนัสนิคม และศุมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

ส่วนรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูดการอ่าน การเขียน พ.ศ. 2562 10 รางวัล ดังนี้ นายกุมภารักษ์ น้อยคำ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ,น.ส.จันทิมา จิตนิยม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัย ,นายชินวัฒน์ อรัญทม ร.ร.กำแพง จ.ศรีสะเกษ ,นายโชคชัย พลธานี มรภ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ,นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ,นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ ,นายภูริวัฒน์ เขนย ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ,นายรณชัย หวังกวดกลาง มรภ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ,น.ส.วรรณธิดา สามสี มรภ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต และนายสมชาย ทุนมาก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

นายอิทธิพล กล่าวว่า กรมศิลปากร ยังได้พิจารณารางวัลการประกวดเพลง เพชรในเพลง 12 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินเพชรในเพลง ได้แก่ น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) ,รางวัลเชิดชูเกียรตินักร้องเพลงอมตะ ได้แก่ เรือเอกหญิงสมศรี ม่วงศรเขียว ,รางวัลเชิดชูเกียรติรายการโทรทัศน์ส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ รายการคุณพระช่วย ,รางวัลเชิดชูเกียรติวงดนตรีสร้างสรรค์ภาษาไทยในเพลง ได้แก่ วงดิอิมพอสซิเบิ้ล 2.รางวัลประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล ได้แก่ เพลงให้รักเป็นคำตอบ โดย นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา,รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ เพลงเหงาจนเงาหนี โดยนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง เถิดเทิง) ,รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต ได้แก่ เพลงสำนึก โดย นายพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย ได้แก่ เพลงกลับมาตรงนี้ โดย นายอุเทน พรหมมินทร์ ,รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้แก่ เพลงเพลงพรแผ่นดิน โดย น.ส.ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ,รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้แก่ เพลงตำนานอโยธยา โดย นายธนพล สัมมาพรต (แจ๊ค ธนพล),รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ได้แก่ เพลงหอบฝันสู่เมืองใหญ่ โดย น.ส.พลอยชมพู ลอมเศรษฐี (ปะแป้ง พลอยชมพู) และรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชาย ได้แก่ เพลงเช’๒๐๑๘ โดย นายยืนยง โอภากุล

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในปีนี้ วธ.กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 ก.ค. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย โดยมีการจัดนิทรรศการและมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย ซึ่งผม อยากให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้ว่า เรามีวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ก.ค. ได้ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในภาษาไทย ที่แสดงออกในอารยธรรมและความเจริญ เป็นนโยบายหลักสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ที่เน้น การักษาเอกลักษณ์ของชาติ และแม้แต่ต่างชาติได้ใช้ภาษาไทย ยังรู้สึกว่าภาษามีความสวยงาม ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนทุกช่องทาง ร่วมกันรณรงค์ คำทักทาย คำบรรยาย ต่อจากสวัสดีในวันที่ 29 ก.ค. นี้ ด้วยว่า วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ สำหรับสิ่งที่น่าห่วง นั้น เป็นเรื่องเทคโนโลยี การรับภาษาต่างชาติเข้ามามากขึ้น ทำให้การใช้ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ทำให้คุณค่าทางภาษาลดลง เช่น การแต่งเพลง คำกลอนภาพยนตร์ หรือ สื่อต่างๆ อยากให้เน้นสื่อความหมายที่แท้จริงที่จะสื่อถึงเรื่องนั้นๆ ไม่อยากให้ไปใช้ถ่ายทอดเชิงธุรกิจ และไปในเชิงลบ

ด้าน ด.ญ.อัญญา เนตร์เมือง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ กรุงเทพมหานคร หนึ่งในผู้คัดลายมือโชว์ในงานแถลงข่าว กล่าวว่า ชอบนั่งคัดลายมือ เพราะคิดว่าการตัดตัวอักษรให้เป็นระเบียบสวยงามทำให้อ่านง่าย ที่สำคัญช่วยทำให้มีสมาธิด้วยซึ่งมีผลต่อการเรียน เมื่อมีสมาธิจะทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเร็วขึ้น ผลการเรียนก็ออกมาดี อย่างไรก็ตาม ตนและครอบครัวรู้สึกภูมิใจ ที่หลายครั้งตนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันคัดลายมือในหลายเวทีและได้รับรางวัล จึงอยากฝากถึงเพื่อนนักเรียนขอให้ตั้งใจเขียน ไม่จำเป็นต้องสวยงาม ขอแค่ให้อ่านง่าย เพราะปัจจุบันมีบางคนเขียนแล้วอ่านยาก อาจทำให้ตีความ เข้าใจความหมายผิดได้

กำลังโหลดความคิดเห็น...