xs
xsm
sm
md
lg

สธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 26 ก.ค. ตรวจสุขภาพฟรี ชวนออกกำลังกายด้วย "คีตะมวยไทย"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สธ.จัดกิจจกรมเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ 26 ก.ค.นี้ จัดตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งกายและจิต บริการการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฝึกสอนกู้ชีพ ป้องกันการจมน้ำ พร้อมชวนคนไทยร่วมออกกำลังกายพร้อมกันด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ตั้งเป้า 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันนี้ (22 ก.ค.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 21 หน่วยงาน รวมกว่า 30 โครงการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแสดงความจงรักภักดี โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน โดยกิจกรรมมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ด้านการป้องกันและควบคุม ด้านพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ และด้านมหกรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดย สธ.จะจัดกิจกรรมครั้งใหญ่วันที่ 26 ก.ค.นี้ ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า สำหรับในวันที่ 26 ก.ค. สธ.จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนมาก เช่น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ จำนวน 2,000 โดส บริการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตรวจประเมินข้อเข่าเสื่อม การสาธิตและฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจอัจฉริยะ กิจกรรมการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพ การตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแผนจีน การคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น ประชาชนร่วมกิจกรรมและรับบริการสุขภาพได้ที่บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 น. - 14.00 น. และตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 กิจกรรม ได้แก่ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และ กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย และกิจกรรมเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ รอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 5 กิโลเมตร คาดว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ โครงการรวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติวิทยากรจิตอาสาด้านการกู้ชีพ โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด โครงการผ่าตัดแบบใหม่ในผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อยาปกติ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...