xs
xsm
sm
md
lg

"สุวิทย์"เร่งเครื่อง อว.สร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"สุวิทย์" ให้สัญญา 7 ประการ ขับเคลื่อน อว.พัฒนาประชาชนให้มีอาชีพใหม่ๆ รองรับศตวรรษที่ 21

วันนี้ (19 ก.ค.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร อว.ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้แนวคิดกับคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องกับบ้านเมือง ทำให้ประชาชนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี ทำให้ประชาชนมีชีวิตพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาชีพมีงานทำ ดังนั้น การทำงานของ อว.ก็คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนมีงานทำ โดยเฉพาะอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมไปสู่เศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว สถาบันการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงสร้างจุดเด่นของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของโลกในอนาคตด้วย

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ตนขอให้สัญญา ซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคม 7 ประการ คือ 1. อว.จะเน้นการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแล 2. ลดทอนบทบาทการบังคับและสังการ 3. ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ประเทศ 4.เน้นการทำงานเชิงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จับต้องได้เป็นสำคัญ 5. ทำงานเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้น 6.เน้นการทำงานคล่องตัว ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง 7.ทำงานแข่งกับเวลา ทั้งนี้ นับจากนี้เป็นต้นไป อว.จะเดินหน้าทำงานเน้นที่ผลสัมฤทธิ์เพื่อประชาชนและประเทศ เพราะฉะนั้นพวกเราชาวประชาคม อว.ต้องกล้าคิด กล้าทำ เพื่อเดินหน้าให้ถึงเป้าหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...