xs
xsm
sm
md
lg

“อิทธิพล” เตรียมลุยงานวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อิทธิพล”เข้าทำงานวันแรก ลั่นลุยงานวัฒนธรรมซึ่งอยู่คู่วิถีคนไทย เพื่อมาสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและประเทศชาติ

วันนี้ (18 ก.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเวลา 08.29 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการหน่วยงานในสังกัด วธ. ให้การต้อนรับจำนวนมาก

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตนจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักธรรมาธิบาล และความรู้รักสามัคคี มาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของรัฐบาลในสัปดาห์หน้าแล้ว จะเดินหน้าทำงานทันทีเน้นไปที่การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ใช้งานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เข้าถึงคนทุกกลุ่มวัยด้วยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเชื่อมต่องานวัฒนธรรมและศาสนาให้หลากหลาย สำหรับงานสำคัญที่จะเร่งทำทันทีคืองานด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสร้างค่านิยมคนไทย ยิ้ม ทักทายเคารพและให้ใจซึ่งกันและกัน ใช้วัฒนธรรมลดความขัดแย้งทางความคิดของสังคม โดยเฉพาะการสร้างมารยาทที่ดีทางการเมืองในยุคปัจจุบัน สร้างบทบาททางวัฒนธรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณ จะดูแผนงานโครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันและ ไม่ได้ให้ยกเลิกโครงการผูกพันก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยจะกรอบของงบประมาณของปี 2563 อีกครั้งที่ได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมไปว่าสอดคล้องกับการดำเนินงานหรือไม่ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นการทำงานจึงอยากศึกษารายละเอียดให้มากขึ้น และคิดว่าจะใช้ประสบการณ์จากการทำงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และขอยืนยันว่า งานวัฒนธรรมที่อาจดูเป็นนามธรรมแต่ตนเห็นว่า เราสามารถจับต้องสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทย จึงสามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานด้านศิลปวัฒนธรรม และจะนำสิ่งนี้มาเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นและเข้าประเทศ ผนวกกับการอนุรักษ์มรดกที่มีอยู่และพัฒนาให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล

กำลังโหลดความคิดเห็น...