xs
xsm
sm
md
lg

มทร.ธัญบุรี ปลื้ม ยอด นศ.สมัคร TCAS เกินเป้า ชี้เด็กแห่เรียนวิทย์ประยุกต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มทร.ธัญบุรี ปลื้มยอดสมัคร นศ. TCAS 5 รอบเกินเป้า เชื่อจัดหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เผยเด็กเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มากกว่า Pure Science แนะมหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับตัว

วันนี้ (14 ก.ค.) นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการรับนักศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 1-5 ของ มทร.ธัญบุรี มีนักเรียนเลือกสมัครเรียนที่ มทร.ธัญบุรีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงความต้องการของตลาด รวมถึงยังเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์มีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาหรือโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความฝันของนักศึกษาที่ต้องการไปหาความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมกับผู้ปกครอง

"จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียน พบว่า ปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (Pure Science) เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็น Pure Science เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างยาก ทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวโดยบูรณาการสาขาพวกนี้เข้ากับสาขาอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลาย” นายวิรัช กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...