xs
xsm
sm
md
lg

12 องค์กร ร้อง "อนุทิน" สั่ง อย.ขึ้นทะเบียน "น้ำมันกัญชา" สูตร อ.เดชา ปลดล็อกแพทย์แผนไทย-หมอพื้นบ้านปลูกใช้ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่าย 12 องค์กร ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง "อนุทิน" รมว.สธ.คนใหม่ สั่ง อย.ขึ้นทะเบียน "น้ำมันกัญชา" สูตร อ.เดชา อ้าง อย.เตะถ่วง ทั้งที่สูตรใกล้เคียง รพ.อภัยภูเบศร ชี้ความล่าช้าทำผู้ป่วยมะเร็งตายกว่า 50 คนแล้ว พร้อมขอให้แก้ไขให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านปลูกผลิตยากัญชาได้โดยเร็ว

วันนี้ (12 ก.ค.) เครือข่าย 12 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum) และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์สนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้หมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร ใช้รักษาผู้ป่วย กรณีจำเป็นเฉพาะรายได้ อย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยระบุว่า

1) เครือข่าย 12 องค์กรขอประกาศสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

2) เครือข่าย 12 องค์กรขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ใช้อำนาจบริหาร ในการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านสูตรน้ำมันกัญชาของหมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง จากโรงพยาบาลนับหมื่นรายที่ลงทะเบียนรอคอยรับยาอยู่อย่างน่าเวทนา โดยที่คณะกรรมการพิจารณาตำรับยา 2 คณะของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พิจารณา ผ่านสูตรน้ำมันเดชา ศิริภัทรแล้ว แต่ไปติดอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติของ อย. ซึ่งมีทีท่าถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า

ต่างจากกรณีของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สามารถผ่านกระบวนการขออนุญาตทั้งการปลูก การผลิต การจำหน่ายและนำเข้า และได้รับการอนุมัติจาก อย. จนสามารถขอรับกัญชาของกลางจำนวน 662 กิโลกรัมจาก ป.ป.ส. ในระยะเวลาเพียง 6 วัน (11 - 17 มิถุนายน 2562) ยิ่งกว่านั้น "น้ำมันกัญชา”(สูตรสารสกัดกัญชาผสมน้ำมันมะกอก) ของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับจาก อย. หรือต้องมีประสบการณ์การใช้ในผู้ป่วยหนึ่งพันรายมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ น้ำมันกัญชาสูตรดั้งเดิมของหมอพื้นบ้านเดชา ก็แตกต่างจากสูตรดัดแปลงของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตรงที่ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกเท่านั้นเอง

อนึ่ง ในการปรุงยาน้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย ย่อมสามารถใช้กรรมวิธีปรุงยาตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการผลิต GMP WHO หรือ GMP ASEAN หรือ GMP PICs แต่อย่างใด ในขณะที่หมอเดชาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับยาจำนวนหลายหมื่นคน สามารถมียาใช้ให้เร็วที่สุดแต่ อย. กลับถ่วงเวลาจนผู้ป่วยไม่มียาให้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว การที่ อย. ไม่ยอมอนุญาตตำรับน้ำมันเดชา ทำให้นายเดชาไม่สามารถขอรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. และความล่าช้าดังกล่าวทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งตายไปแล้วกว่า 50 คนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงกดดันทางจิตใจต่อนายเดชา ศิริภัทร เพราะมีผู้ป่วยมาขอรับยาทุกวันโดยไม่มียาให้

3) เครือข่าย12 องค์กรขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกุล ให้ใช้อำนาจบริหารระหว่างที่ยังไม่ได้ แก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมความรู้กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯแล้ว ให้สามารถปลูกและผลิตยากัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมจรรยาได้โดยไม่ชักช้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...