xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.ออกประกาศให้อาชีวะเอกชนใช้ "เครื่องแบบปฏิบัติการ-พิธีการ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.ออกประกาศให้อาชีวะเอกชนใช้เครื่องแบบปฏิบัติการและพิธีการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบและการแต่งกายผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 /2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงออกประกาศ เรื่อง การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมีเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา โดยมีวาระการใช้งานตามโอกาสต่าง ๆ

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชน ให้ความสนใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สอศ.ให้ความสำคัญเพราะเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชน โดยเครื่องแบบพิธีการจะใช้ในงานพระราชพิธีที่สำคัญ และเครื่องแบบปฏิบัติการจะใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตนด้านอาชีพและความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งแสดงถึงความสามัคคี


กำลังโหลดความคิดเห็น...