xs
xsm
sm
md
lg

ไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการ "งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร-โปงลาง- ทุเรียนนนท์- หม้อดินเผาเกาะเกร็ด"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการ "งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร-ตำนานเขาสาปยา-ตำนานเมืองลพบุรี-โปงลาง-รำมอญ- ทุเรียนนนท์-ปลาสลิดบางบ่อ-หม้อดินเผาเกาะเกร็ด" เตรียมจัดกิจกรรมเผยแพร่ อนุรักษ์ "วีระ" มั่นใจ "โนรา" ได้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มวลมนุษยชาติ ปี2562

วันนี้ (8 ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2562 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2562 ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอ จำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ 1. ตำนานเขาสาปยา จ.ชัยนาท 2. ตำนานเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ 3. โปงลาง จ.กาฬสินธุ์ 4. กลองอืด ตาก 5. รำมอญ ปทุมธานี 6. รำตร๊ด ศรีสะเกษและสุรินทร์ 7. ลำแมงตับเต่า ไทเลย เลย
ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ได้แก่ 8. ประเพณี อัฏฐมีบูชา กรุงเทพมหานคร นครปฐม และอุตรดิตถ์ 9.โจลมะม้วต สุรินทร์ 10. ประเพณีแห่นางดาน
นครศรีธรรมราช

ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ 11. ทุเรียนนนท์ นนทบุรี 12.ปลาสลิดบางบ่อ สมุทรปราการ 13. หม้อดินเผาเกาะเกร็ด นนทบุรี ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม 14. งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เพชรบุรี 15. เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน นครราชสีมา 16. ซิ่นหมี่คั่นน้อย ไทหล่ม เพชรบูรณ์
ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ 17. อิ้นกอนฟ้อนแคน นครปฐม และ 18. การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย จันทบุรี

นายวีระ กล่าวต่อว่า การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ สวธ. มอบให้จังหวัดสำรวจและจัดเก็บรายการมรดกภูมิปัญญาฯ เป็นฐานข้อมูล พร้อมจัดทำรายการเบื้องต้นของแต่ละจังหวัด และเสนอให้คณะกรรมการฯ ประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด เห็นชอบเป็นบัญชีรายการเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 168 รายการ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 6 ด้าน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ จำแนกข้อมูล และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2562 จำนวน 18 รายการ จากนั้น สวธ.จะจัดทำประกาศขึ้นบัญชี และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาที่ได้ขึ้นบัญชีให้สาธารณะได้มีส่วนร่วมสืบสานต่อไปปัจจุบันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยขณะนี้มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรับการขึ้นบัญชีแล้วจำนวน 336 รายการ รวมปีนี้อีก 18 รายการ รวมเป็น 354 รายการทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ในแต่ละปีจะมีการพิจารณา รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของไทย เข้าสู่การนำเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พิจารณาขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เช่นเดียวกับ โขน ที่ประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ ในปี 2561 โดยในปี 2562 ได้นำเสนอ การแสดง "โนรา" อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วงเดือน พ.ย. นี้ และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก และ ปี 2563 เสนอ ต้มยำกุ้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...