xs
xsm
sm
md
lg

อาชีวะ-ภาคีเครือข่ายร่วมทำคู่มือบำรุงรักษาจักรยาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาชีวะและเครือข่ายองค์กร จัดทำคู่มือบำรุงรักษาจักรยาน ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้จักรยาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาการและทักษะจักรยานสร้างสุข เรื่อง "การจัดทำคู่มือบำรุงรักษาและอุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยาน ครั้งที่ 4" โดยมีทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย และนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก และตัวแทนศูนย์รักล้อจากสถานศึกษา สังกัด สอศ. องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เข้าร่วมการสัมมนา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเสาธงทอง ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาการและทักษะจักรยานสร้างสุข เรื่อง ”การจัดทำคู่มือบำรุงรักษาจักรยานและอุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยาน" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำคู่มือการซ่อมบำรุงรักษาจักรยานอย่างถูกวิธี เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบกลไกความเร็ว ระบบความปลอดภัยตามประเภทของจักรยาน วิธีการเก็บรักษา เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ กับผู้ที่ใช้จักรยานได้ใช้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของจักรยานในยุคปัจจุบัน จึงเป็นการขับเคลื่อนที่ก่อประโยชน์อย่างมากมายให้กับผู้ขับขี่หรือใช้เป็นพาหนะจักรยานในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์จากจักรยาน อาทิ ได้ออกกำลังกาย

อีกทั้งยังเป็นการลดมลภาวะที่เป็นพิษ สังเกตได้จากกระแสการใช้จักรยานในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจักรยานมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการซ่อมบำรุงรักษาจักรยานที่ถูกวิธีมีขั้นตอนที่ครบถ้วน สามารถนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวันของประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งมีโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายจักรยานสร้างสุข ประกอบด้วยศูนย์รักล้อจำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จังหวัดนครพนม ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคเลย ศูนย์รักล้อวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคเลย ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ทั้งนี้ จัดให้มีพิธีมอบจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 5 คัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) จำนวน 5 คัน และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 20 คัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์รักล้อ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส และศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...