xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์แผนไทย-ภาคีเครือข่ายฯพัฒนาแอปบอกสรรพคุณพืชสมุนไพร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ประชาชน รู้จักชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ ข้อควรระวัง ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

วันนี้ (27 มิ.ย.) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรมป่าไม้ โดยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติและ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิบการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งส่งเสริมสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ และจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องของสมุนไพรไทย

ทั้งนี้ จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ จะมีการดำเนินการถ่ายภาพพืชสมุนไพร ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. สวนเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง 3. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 4. สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี 5. สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ 6. ป่าชุมชน 11 แห่ง ของกรมป่าไม้

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Herb ID ได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เมื่อโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว สามารถนำโทรศัพท์ไปถ่ายภาพสมุนไพรที่ต้องการ จะทำให้รู้จักชนิดสมุนไพร สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...