xs
xsm
sm
md
lg

เคาะปฏิทินสรรหาอธิการบดี มก. สมัคร 11-26 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกสภา มก.เผยคืบหน้าสรรหาอธิการบดี มก.คณะกรรมการสรรหากำหนดปฏิทินการสรรหา รับสมัคร 11-26 ก.ค.นี้ คาดภายใน ก.ย.2562 การสรรหาเสร็จสิ้น

วันนี้ (24 มิ.ย.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก. ที่มีนายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภา มก. เป็นประธาน ได้หารือกำหนดการสรรหาอธิการบดี มก. คนใหม่ ซึ่งเว้นว่างมานานกว่า 4 ปี ซึ่งคาดว่ากระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาสภา มก. ชุดใหม่ มาแทนชุดปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในเดือนมิ.ย.2563 สำหรับคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมเป็นอธิการบดี มก. แน่นอนว่า ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร รวมถึงต้องเป็นผู้ที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นตัวแทนของมก.ได้อย่างสง่างาม โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนใน มก. และคนนอก มก. ที่มีคุณสมบัติครบสามารถสมัครได้ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า คนดีและมีความสามารถที่จะเข้ามาพัฒนามหาวิทยาลัยยังมีอยู่จำนวนมาก โดยจะเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติ เสนอข้อมูล ประวัติและผลงานด้านการบริหารตามคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาฯ ระบุ โดยยื่นแบบสมัครด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ยื่นแบบการสมัครแทน โดยมีหลักฐานการมอบหมายให้เป็นผู้ยื่นแบบสมัครแทน ที่สำนักงานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 11-26 ก.ค. จากนั้นวันที่ 30 ก.ค. คณะกรรมการสรรหาฯจะรายงานความคืบหน้าให้สภาฯ รับทราบ รวบรวมรายชื่อผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ส.ค. คณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงานด้านการบริหาร ประกาศรายชื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถโต้แย้งหรืคัดค้านเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้มีการพิสูจน์หรือตรวจสอบแล้ว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ วันที่ 22 ส.ค. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯทุกคนแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 6 ก.ย. คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองรายชื่อผู้เหมาะสมเสนอให้สภาฯ พิจารณา วันที่ 13 ก.ย. สภาฯ จัดประชุมวาระพิเศษ เชิญผู้ผ่านการพิจารณาตอบคำถาม และลงมติเลือกผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก. และวันที่ 16 ก.ย. นายกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก. ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...