xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดปั่นไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ตั้งเป้าปลูกโกงกาง 3,000 ไร่ สร้างทางเดินเชื่อมจุดชมปลาโลมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.ร่วม 4 คลื่นวิทยุ จัดกิจกรรมผนึกปั่นไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน หวังคืนพื้นที่สีเขียวให้ชายทะเลกรุงเทพฯ เผยปลูกต้นโกงกางได้แล้ว 210 ไร่ 1.68 แสนต้น ตั้งเป้าให้ได้ 3,000 ไร่ เล็งสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติเชื่อมจุดชมปลาโลมา

วันนี้ (22 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น ไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน” ซึ่ง กทม. ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีวิทยุ สวพ.FM91, จส.100, GIFT FM89 และ SWEET FM89.5 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

นายเกรียงพล กล่าวว่า กทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ด้วยการริเริ่มโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" ตั้งแต่ปี 2559 โดยพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพหานครที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ทะเลกรุงเทพ” ที่ผ่านมา กทม.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” จนถึงปัจจุบันสามารถปลูกต้นโกงกางไปแล้ว 210 ไร่ ใช้ต้นกล้าโกงกาง จำนวน 168,000 ต้น และจะส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายปลูกให้ได้ 3,000 ไร่

นายเกรียงพล กล่าวว่า ในอนาคตยังวางแผนที่จะก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล จากจุดชมวิวบางขุนเทียน บรรจบกับสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ จุดชมปลาโลมา ช่วงตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือขี่จักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เลียบชายทะเล นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานครด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม “ปั่น ไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน” ในวันนี้ จะได้สัมผัสบรรยากาศป่าชายเลนบางขุนเทียนและได้ปลูกป่าชายเลน รวมทั้งจะมีความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมคืนพื้นที่สีเขียวให้กับทะเลกรุงเทพฯ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ กลับมาเป็นทะเลกรุงเทพฯ ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามต่อไป

สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยออกเดินทางจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เวลา 08.30 น. รับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน เวลา 09.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ไปยังป่าชายเลนบางขุนเทียน (ระยะทางรวม 4 กม.) พร้อมเข้าฐานกิจกรรมระหว่างทาง อาทิ เกมปาเป้า เกมตกปลา ค้นหา RC เป็นต้น เวลา 10.00 น. ถึงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เวลา10.30 น. เริ่มพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่น ไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน” มอบต้นไม้ให้ตัวแทนสถานีเพื่อนำไปปลูกป่าชายเลน มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันการเข้าฐานกิจกรรม เวลา 11.00 น. เริ่มกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ณ แปลงปลูก เวลา 12.30 น. ปั่นจักรยาน กลับไปยังศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน (ระยะทาง 2 กม.) ชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน จากนั้นปั่นจักรยานกลับไปที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และคืนรถจักรยาน ณ จุดจอดจักรยาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...