xs
xsm
sm
md
lg

5 ปี "บัตรทอง" ช่วยผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่กว่า 3.3 พันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สปสช.จัดประชุมคณะทำงานดูแลผู้ป่วย “ปากแหว่ง เพดานโหว่” ต่อเนื่อง เผยปี 58 - 62 มีผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการผ่าตัดรักษาภายใต้สิทธิบัตรทองแล้ว 3,328 ราย พร้อมบริการจัดฟัน ฝึกพูด ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมรุกพัฒนา ดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการฝึกพูดเพิ่ม

ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ - เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลรักษาฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) โดย พญ.เรณู ศรีสมิต เป็นประธาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ จากหน่วยบริการทั่วประเทศเข้าร่วม จัดโดยสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

พญ.เรณู กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก แรกเกิด เพื่อให้เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในระบบบัตรทองภายใต้โครงการยิ้มสวย เสียงใส เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 ดำเนินการร่วมกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้อัตราเด็กแรกเกิดในระบบบัตรทองปี 2553 มีจำนวน 595,378 คน มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่จำนวน 1,373 คน โดยตั้งแต่ปี 2559 จำนวนเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ลดลงต่ำกว่า 1,200 ราย เป็นผลมาจากจำนวนเด็กแรกเกิดที่ลดลงและอุบัติการณ์ของโรคลดน้อยลง โดยปี 2561 มีเด็กแรกเกิดในระบบบัตรทองจำนวน 516,326 คน มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 1,092 คน ซึ่งเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ตั้งแต่ ปี 2558-2562 (ข้อมูล ณ 28 ก.พ.62) ได้รับการผ่าตัดในปีแรกเกิดภายใต้สิทธิบัตรทอง จำนวน 3,328 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่เข้าถึงบริการจัดฟันและฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของบริการจัดฟันตั้งแต่ปี 2555-2562 (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 62) มีผู้ป่วยรับบริการสะสมจำนวน 3,099 ราย ขณะที่บริการฝึกพูด ปี 2555-2562 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสมจำนวน 6,185 ราย

ด้าน นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการยิ้มสวย เสียงใสนั้น ในส่วนของยิ้มสวย ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและจัดฟัน แต่ในส่วนของเสียงใส ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้รับการฝึกพูดพบว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างยัง ต้องมีการประเมินและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ทั้งจำนวนนักฝึกพูดที่ไม่เพียงพอและปัญหาอื่นที่ส่งผลต่อการฝึกพูด ส่วนปัญหาขาดแคลนนักฝึกพูด คงดูความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้น โดย สปสช.อาจต้องปรับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการที่ดี

ทพ.อรรพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของการเจริญของใบหน้าระหว่างการตั้งครรภ์ ควรได้รับการรักษาแก้ไขแรกเริ่มตั้งแต่อายุ 3 เดือน ไม่ควรอายุเกิน 3 ปี และต้องได้รับรักษาผ่าตัดต่อเนื่องตามเกณฑ์อายุ เพื่อแก้ไขและลดความพิการให้กลับเป็นปกติได้ ในอดีตผู้ป่วยเหล่านี้มีปัญหาการเข้าถึงการรักษา แต่ด้วยความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...