xs
xsm
sm
md
lg

ม.ศิลปากร เปิดสตูดิโอแสดงการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย-ต่างชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ม.ศิลปากร เตรียมเปิดสตูดิโอแสดงการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันของศิลปินไทยและต่างชาติ เกือบ 30 ชีวิต ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้-14 มิ.ย.นี้

ดร.วิชญ มกุดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า คณะจิตรกรรม ประติมากรรมเเละภาพพิมพ์ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์เตรียมจัดเวิร์คชอป งานศิลปะ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบครัง้ที่ 3 “3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ART, CRAFT AND DESIGN (ARCADE) 2019” ที่มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนนุงานวิจัย จัดขึ้น โดยการเวิร์คชอปครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินและนักออกแบบชื่อดัง 8 คนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ Sara Zunino ประเทศอิตาลี Richard Alan Streitmatter ประเทศเวียดนาม ผ้ผ่านการจัดแสดง ผลงานในหลายเวทีระดับโลก NG Kim Peow จากมาเลเซีย เเละศิลปินจากลาวเเละฟิลิบปินส์ ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์งาน ศิลปะกับคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 คน ภายใต้แนวคิด “Establishing Society Establishing Humanity” ผ่านผลงานรูปแบบต่างๆ อาทิ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะการจัดวาง ภาพถ่าย วิดีทัศน์ และศิลปะการแสดงสด เป็นต้น ซึ่งงานจะเริ่มขนึ้ระหว่างวนัที่ 7-14 มิ.ย.นี้ ที่หอศิลป์คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

“กิจกรรมเวิร์คชอปเริ่มขึ้นจากแนวคิดของศ.ญาณวิทย์ กุญเเจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ ที่อยากสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะให้เป็นระดับัสากล ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เชิญ ศาสตราจารย์ด้านศิลปะ ศิลปินและนักออกแบบจากทั่วโลกมาสอนและวิจารณ์งานของนักศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้รับ ประโยชน์ในการต่อยอดเเละสร้างสรรค์งาน ในปีนี้จึงอยากให้อาจารย์ได้รับประโยชน์ด้วย จึงออกแบบกิจกรรมเวิร์คชอปให้ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เเนวคิดเเละการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของคณะเเละศิลปินชื่อดังของโลก หวังต่อยอดสร้างงานศิลปะและสร้างเครือข่ายศิลปินในอาเซียน ผนวกกับความต้องการที่ให้การประชุม ARCADE 2019 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติในจดังานเป็นปีเเรก ไม่ได้เป็นแค่เวทีที่นำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเดียว เเต่ควรมีบรรยากาศการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย คล้ายเป็นสตดูิโอเปิดที่ให้เห็นการท างานของเหล่าศิลปิน เเละผลงานที่ สร้างสรรค์เสร็จแล้วจะนำมาจัดเเสดงที่หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เเละจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ จึงขอเชิญ ชวนผู้ทูี่สนใจร่วมสังเกตการณ์และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินได้ในกิจกรรมเวิร์คชอป”

ด้าน ผศ.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ กล่าวว่า การเวิร์คชอปครั้งนี้มีความพิเศษ คือ มีศิลปินและโปรเฟสเซอร์หลายท่านตอบตกลงเข้าร่วมงาน ขณะเดียวกันได้คัดเลือกศิลปินที่มีความหลากหลายทั้งความถนัด ประสบการณ์ เชื้อชาติ แนวคิด กรรมวิธีสร้างงานศิลปะที่แตกต่างทำให้ ศิลปินและอาจารย์ที่เข้าร่วมจะได้ประโยชน์ คือ การเรียนรู้เเละเเลกเปลี่ยนเทคนิคการสร้างสรรค์งานใหม่เพื่อพัฒนางาน และการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์ ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยและการสร้างงานศิลปะเพื่อ พัฒนาประเทศด้วย โดยกิจกรรมนีต้นเป็น 1 ในศิลปินที่เข้าร่วมเวิร์คชอป เบื้องต้นกลุ่มของตนทำงานร่วมกับศิลปิน เวียดนาม ซึ่งถนัดงานเขียนสีน้ำ บนผ้าไหม โดยได้เริ่มวางแผนและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา

กำลังโหลดความคิดเห็น...