xs
xsm
sm
md
lg

กมว.ย้ำเกณฑ์ใหม่สอบรับตั๋ว คุรุสภาออกข้อสอบเอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธาน กมว.ยันการจัดสอบให้ได้ตั๋วครู คุรุสภาออกข้อสอบเอง เบื้องต้นอยู่ระหว่างเฟ้นคนเหมาะสมทำหน้าที่ใน 2 ชุด คือ ออกข้อสอบ และคัดเลือกข้อสอบ ย้ำแต่ละต้องเป็นคนมีความรู้ด้านครุ/ศึกษาและไม่ใช้คนไม่ซ้ำกัน ชี้การสอบวิชาชีพครูควรเน้นสมรรถนะ ขณะที่การสอบวิชาเอก ควรเน้นเชิงความรู้

วันนี้ (10 มิ.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุม กมว. เห็นชอบการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะเข้าสอบต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องสอบวิชาชีพครู และวิชาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ที่กำหนดไว้ 17 สาขานั้น ในเรื่องการออกข้อสอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเอง โดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ซึ่งกรรมการในแต่ละชุดต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และจะไม่ใช้คนซ้ำกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นกรรมการในชุดต่างๆ และจะไม่เจาะจงเลือกสถาบันผลิตครู เพียงสถาบันเดียวเข้ามาออกข้อสอบแน่นอน เพราะต้องการความหลากหลาย และป้องกันข้อสอบรั่วไหล ส่วนการดำเนินการจัดสอบจะประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพราะมีความเชี่ยวชาญ และเบื้องต้นจะจัดสอบ 2 ครั้งพร้อมกันทั่วประเทศ

“ผมมีแนวคิดว่า การสอบวิชาชีพครู ควรเป็นการทดสอบเชิงสมรรถนะ มีกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านประสบการณ์ของตน และการสอบวิชาเอก ควรทดสอบในเชิงความรู้ ดังนั้น การสอบอาจจะมีทั้งอัตนัยและปรนัย หากจัดสอบอัตนัยจริง สทศ.อาจรับภาระในการตรวจข้อสอบมากขึ้น จุดนี้อาจจะกระจายข้อสอบให้สถาบันผลิตครูหลักๆ ที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจข้อสอบ โดย กมว.จะส่งคนลงไปสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการตรวจข้อสอบ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาปีการศึกษา 2562 จะเรียนจบในปีการศึกษา 2565 ดังนั้นการจัดเตรียมการต่างๆ ต้องเสร็จภายในปี 2565”รศ.ดร.เอกชัย กล่าวและว่า ส่วนกรณีที่ประชุม กมว.มีมติยกเลิกการรับรองหลักสูตรปริญญาเอก ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากสถาบันผลิตครูบางแห่งขอให้ กมว.พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เพราะปีการศึกษา 2562 ได้รับผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกมว.ครั้งต่อไป เบื้องต้นอาจจะมีการปรับให้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...