xs
xsm
sm
md
lg

ม.สยาม จับมือ ดีป้า พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล” (MBA Digital Executives) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยงานนี้เป็นการลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวด้วยว่า หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัลถือเป็นหลักสูตรแรกที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาหลักสูตร จึงมีการออกแบบรายวิชาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามาถ โดยมีการผสมผสานคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบโจทย์และคนทำงานและผู้บริการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยอีกว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 สถาบันที่ได้รับความร่วมมือจาก Harvard MOC Affiliate Network อย่างเป็นทางการ ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี 6 เดือน สามารถสะสมหน่วยกิตได้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอ Zoe Scarf และ Line@ Certified Trainer คนแรกของประเทศไทย ร่วมบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ “ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Digital Technology”

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2868-6866 หรือ 08-9303-9999


กำลังโหลดความคิดเห็น