xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศผู้ชนะโครงการ 'นักข่าวแห่งอนาคตทรู' ปีที่ 17 พาเยาวชนเปิดประสบการณ์ข่าวระดับโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทรูประกาศผู้ชนะโครงการ 'นักข่าวแห่งอนาคตทรู' ปีที่ 17 ประจำปี 2562 มอบรางวัลเปิดประสบการณ์ข่าวระดับโลก BBC World News และร่วมงาน Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชน ได้แก่ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย / กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ และที่ปรึกษาโครงการฯ - ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Miss Cheryl Png Head of Distribution, Channels& Digital - SEA, Sales & Distribution, BBC Studios และนายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล ร่วมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ปีที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award) ให้แก่ผู้ชนะโครงการดังนี้

• น.ส. กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์ หลักสูตรสองปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ น.ส. สริตา แก้วคำลา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent True Future Journalist Award) รับรางวัลเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีโทรทัศน์ TNN16 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร

• น.ส. ณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายนราธร เนตรากูล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตทรูเกียรติยศ รับรางวัลไปร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2019 ณ สำนักข่าวรอยเตอร์ส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สนับสนุนโดย บริติช เคานซิล

นอกจากนี้ นักข่าวแห่งอนาคตทรูทั้ง 30 คน ยังจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน รวมมูลค่าถึง 700,000 บาทอีกด้วย

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 17 ปี ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต - นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 448 คน จาก 22 สถาบัน 14 จังหวัดทั่วประเทศ และได้ผ่านการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ชนะรางวัลในที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...