xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ประกาศ 7 ศิลปิน "ศิลปาธร"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ประกาศ 7 ศิลปิน "ศิลปาธร" ปี 2562 "นที อุตฤทธิ์-บุญเสริม เปรมธำดำ-วรพจน์ พันธุ์พงศ์-อำนันท์ นำคคง-ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์-สยมภู มุกดีพร้อม-สิงห์ อินทรชูโต" รับเข็มเชิดชูเกียรติ และจัดนิทรรศการโชว์เดือนกรกฎาคมนี้

วันนี้ (27 พ.ค.) ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2562 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยนายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่น จำนวน 7 คน 7 สาขา ดังนี้ นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์ นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว และ รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทั้ง 7 คนนั้นมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางคณะกรรมการตัดสินฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล "ศิลปาธร" ในปี 2562

นายวีระ กล่าวว่า ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินทั้ง 7 ท่าน พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท นอกจากนี้จะจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินศิลปาธร พร้อมจัดเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ด้วย

นายนที กล่าวว่า ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลศิลปาธร ผมอยู่ในแวดวงศิลปะมา 25 ปี ซึ่งผมตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ส่วนผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างชาติ เมื่อปี 2560 จัดนิทรรศการ การมองโลกในแง่ดีคือเรื่องน่าขัน:จิตรกรรมบนฉากประดับแท่นบูชา และล่าสุด 2562 ได้รับรางวัล Art Game Changer Award จาก สถาบัน Asia Society ในฐานะเป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างอิทธิพลและความเปลี่ยนแปลงต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

ขณะที่ นายอานันท์ กล่าวว่า ตนมีผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับในนานาประเทศ โดยเฉพาะในย่านอาเซียน ซึ่งผมเรียนรู้ดนตรีและทำงานกับวงดนตรีประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีแนวคิดว่าดนตรีสามารถสื่อสารกันได้แม้จะต่างชาติ ต่างภาษากัน นอกจากการสร้างสรรค์บทเพลงแล้ว ผมเป็นครูพัฒนาคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะความคิดและต่อยอดการทำงานด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น