xs
xsm
sm
md
lg

"บุญรักษ์" ยึดมาตรการเดิมดูแลเด็กช่างวิวาท-กำชับผอ.ติดตามใกล้ชิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บุญรักษ์” มอบนโยบายผู้บริหาร สอศ.ย้ำนโยบาย งานใดสร้างสรรค์ให้สานต่อ เล็งทบทวนโจทย์พัฒนาอาชีวะปรับเพิ่มให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ขณะที่มาตรการป้องกันเด็กวิวาท ยังยึดมาตรการเดิมพร้อมกำชับผู้บริหาร ดูแล นศ.ใหม่ใกล้ชิด ปรับตัวกับสถานที่ใหม่ หนุนทำกิจกรรมเชิงบวกสร้างความสามัคคี

วันนี้ (23 พ.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตนได้เน้นย้ำงานใดที่ดำเนินการไว้เป็นงานสร้างสรรค์ ตามนโยบายของอดีต รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งเป็นนโยบายไหนเป็นนโยบายที่ดี สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศก็ขอให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนเกษียณอายุราชการเดือนก.ย.นี้ สิ่งที่จะทำร่วมกันต่อไปคือ จะทบทวนโจทย์ของการพัฒนาอาชีวศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะเชื่อมโยงอาชีพ และการพัฒนาอาชีพโดยตรง จึงต้องทบทวนโจทย์ต่างๆ เพิ่มเติมในทุกเรื่อง และปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน กำชับให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ประการ ได้แก่ หลักคือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มาเป็นโจทย์สำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนอาชีวะออกไปสู่สังคม

“เรื่องที่ขอให้ร่วมกันคิด คือจะทำอย่างไรให้ได้ผู้เรียนมากขึ้น ทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้น และจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการได้ แต่สิ่งที่จะทำเร่งด่วน คือ จัดตั้งกรุ๊ปไลน์ เพื่อให้บุคลากรของ สอศ.จำนวนกว่า 40,000 คนเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกัน ตรงนี้เพื่อให้สอศ.เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดการสื่อสารทั่วถึงทั้งองค์กร เพราะอยากให้บุคลกรของ สอศ.รับทราบนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวง และกิจกรรมดีๆ ในแต่ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ทำมาเผยแพร่ด้วย”ดร.บุญรักษ์ กล่าวและว่า ระยะยาวจะร่วมกับ สพฐ.ในการส่งเสริมให้เด็กค้นหาตัวตนเจอตั้งแต่ชั้นม.ต้น

รักษาราชการแทน เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ปีการศึกษา 2562 นั้น ที่ผ่านมา สอศ.มีแนวปฏิบัติป้องกันปัญหานักเรียน นักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ทะเลาะวิวาท ซึ่งทำไว้ตั้งแต่สมัย ดร.สุเทพ เป็นมาตรการที่ทำไว้ดีมาก และจากการสรุปสถิติการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบการทะเลาะวิวาทที่ลดลงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในระยะสั้น ตนจะเดินหน้าต่อทำตามกฎระเบียบที่มีอยู่ นอกจากนี้ สพฐ.และสอศ.จะประสานงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สพฐ. และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาอาชีวะของ สอศ. เนื่องจากนักเรียน นักศึกษากลุ่มนี้จะมีช่วงอายุที่ทับซ้อนกัน อะไรที่จะดำเนินการร่วมกันได้จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือนักเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียน นักศึกษามีวุฒิภาวะต่างกัน มีความเป็นมาของครอบครัวที่ต่างกัน ฉะนั้นมาตรการที่จะใช้กับ นักเรียน นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ต้องศึกษารายละเอียดวิธีการดำเนินงานให้ดี

“ถึงแม้ สอศ.มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม นักเรียน นักศึกษาอาจจะต้องปรับตัวเข้าสถานศึกษาใหม่ เพื่อนใหม่ บางคนปรับตัวได้ บางคนปรับตัวไม่ได้ ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ช่วยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้สังเกตด้วยว่าเด็กคนไหนที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้เก่ง มีอะไรครูหรือผู้อำนวยการสามารถช่วยได้ก็ให้ช่วย ควรจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเชิงบวก ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อให้เด็กปรับตัวเข้าหากัน และกระตุ้นให้เด็กเห็นคุณค่าตนเอง” ดร.บุญรักษ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...