xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ คาด "ไข้เลือดออก" ระบาดเพิ่ม หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ คาดไข้เลือดออกระบาดเพิ่มขึ้น เหตุ้ข้าฤดูฝน มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่ม เผยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้ว 2 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

วันนี้ (20 พ.ค.) กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ค. 2562 โดยระบุว่า ให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกระบาดเพิ่มขึ้น จากการเข้าสู่ฤดูฝน

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 14 พ.ค. 62 พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี รองลงมาได้แก่ 15 -34 ปี และแรกเกิด-4 ปี ตามลำดับ ภาคกลางเป็นภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 8,427 ราย รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,230 ราย ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ประมาณ 2 เท่า”  

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ อาการที่พบส่วนใหญ่มักมีไข้สูงลอย 2-5 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หลังไข้ลดแล้วมีอาการซึม อาจเข้าสู่ภาวะช็อค ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไตวาย ตับวาย และเสียชีวิตได้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีอาการป่วยข้างต้นขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...