xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติศิลปะ หัตถศิลป์ ออกแบบ ครั้งที่ 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ART, CRAFT AND DESIGN (ARCADE) 2019” วันที่ 12 -14 มิ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด“ศิลปะสร้างคนสร้างชาติ” หลังมศก.ร่วมสกว.จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือด้านการเรียนศิลปะในระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 “3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ART, CRAFT AND DESIGN (ARCADE) 2019”เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ART, CRAFT AND DESIGN 2019 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมขึ้นภายใต้แนวคิด“Establishing Society Establishing Humanity”หรือศิลปะสร้างคนสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  
 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองยอร์คจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซียและครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย จึงมีความคิดริเริ่มที่อยากจะจัดงานประชุมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งที่ 3 จึงได้ร่วมกับสกว. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์และคณะดุริยางคศาสตร์จัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนด้านศิลปะและดนตรี สนับสนุนความร่วมมือด้านการทำวิจัย การจัดนิทรรศการ รวมถึงแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปะ เน้นให้ความสำคัญกับมนุษย์และสังคม โดยสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพ สร้างสังคมให้น่าอยู่ปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตตามแนวคิดของการจัดงาน Establishing Society Establishing Humanity ซึ่งจะทำให้นักศึกษา อาจารย์และสถาบันการศึกษาด้านศิลปะของไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

"ความพิเศษของการประชุมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยด้านศิลปะชั้นนำติดอันดับโลกในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลียเข้าร่วมด้วย อาทิ College of Art, RMIT University มหาวิทยาลัยศิลปะอันดับ 1 ของออสเตรเลีย, Tokyo University of the Arts ญี่ปุ่น, Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย,และLasalle College of The Arts สิงคโปร์ จากเดิมที่มีเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม ที่สำคัญมีการประชุมด้านดนตรีเพิ่มเติมด้วย ซึ่งแตกต่างจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา"ผศ.ดร.วีรวัฒน์ กล่าว
     
 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กล่าวต่อว่า ภายในงานประชุม มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม KEYNOTE SPEAKERSหรือการปาถกฐาสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะโดยคณบดีในมหาวิทยาลัยชั้นนำและศิลปินที่มีชื่อเสียงรวม7 คนใน 7 ประเทศ ได้แก่ Professor Yusaku Imamura จากญี่ปุ่น, Professor Julian Goddard ออสเตรเลีย, Dr.Timothy O’Dwyer สิงคโปร์, Ruslan Bin Abdul Rahim มาเลเซีย, DR.Sumartono อินโดนีเซีย, Assoc.Prof. phan than binh เวียดนามและคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินชื่อดังของไทย การเสวนาการเรียนการสอนศิลปะและความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมเวทีวิชาการ นำเสนอบทความด้านศิลปะและดนตรีของนักวิชาการ 12 คน โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารวิชาการ HASSS ,กิจกรรมเวิร์คช้อป การทำผ้าบาติก เขียนการ์ตูนคอมมิค โดยผลงานที่ได้จะนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์คณะจิตรกรรม ขณะเดียวกันตลอดการจัดงาน สกว.จะประเมินและสรุปผลเขียนเป็นหนังสือ Best Practices เพื่อเป็นต้นแบบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและการออกแบบของไทยด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานและเวิร์คชอปสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://arcade.su.ac.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...