xs
xsm
sm
md
lg

ชี้ ด.ญ.วัย 15 ปี ฝังลูกหลังคลอด เหตุไม่มีระบบบริการที่ดีพอให้เกิดทางเลือก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ชี้ ด.ญ.คลอดลูกนำเด็กไปฝังดิน เหตุสังคมมีทางเลือกให้คนตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่มากพอ เหตุยังมีทัศนคติเชิงลบ พร้อมเสนอ 4 ทางออก

นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงอายุ 15 ปี คลอดเด็กออกมาแล้วนำไปฝังดิน ว่า เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการตกเลือด หรือบาดเจ็บจากการทำแท้งเถื่อน หรือการนำซากทารกไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ เป็นผลจากการที่สังคมไทยยังไม่มีทางออกหรือทางเลือกที่มากพอให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นอยู่ในภาวะทางตัน ไร้ทางออก สาเหตุจากสังคมไทยมีทัศนะต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ของเด็กและผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อมในเชิงลบ ซึ่งทัศนคติเหล่านี้ไม่เอื้อให้เกิดการวางระบบบริการที่ดีพอที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมให้มีทางเลือกและทางออกได้ รวมถึงไม่ได้เตรียมตัวเด็กให้ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทำให้เมื่อเด็กประสบปัญหาจึงไม่มีทางออก ไม่เกิดการช่วยเหลือ

นายสมวงศ์ กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไปแล้ว 11,085 คน ซึ่งมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 30% โดยเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี 4,431 คน หรือคิดเป็น 28.58% ของคนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ คนที่มารับคำปรึกษายังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้านนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ตนมีข้อเสนอ 4 ข้อดังนี้ 1.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต้องใช้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับเด็กคนนี้มากกว่าการลงโทษ 2.ปัจจุบันมี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญในการช่วยเหลือเด็ก และกำหนดโดยกฎกระทรวงว่า เด็กวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐในฐานะที่รับผิดชอบต้องทำให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นจริง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

3.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต้องลดเงื่อนไขในการยกบุตรให้กับสถานสงเคราะห์ลง โดยคนที่ท้องไม่พร้อมสามารถยกบุตรให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดสถานะตัวเองและไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ เช่น เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองก่อนสักระยะ เป็นต้น รวมถึงต้องให้มีศูนย์ฝากเลี้ยงเด็กที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในทุกจังหวัด และ 4.สื่อมวลชนต้องหยุดใช้คำที่มีอคติ เช่น แม่ใจยักษ์ แม่ใจโหด ใจแตก แต่ควรนำเสนอให้เห็นสภาพปรากฏการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงและสภาพปัญหามากกว่าการใช้คำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการตีตราต่อคนที่ท้องไม่พร้อม ทั้งนี้ เด็กและวัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม อย่าช้า หรือนิ่งเฉย ให้รีบปรึกษาบริการที่เป็นมิตรที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ หรือรีบโทรสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้ทุกวัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...