xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เปิดตัวหนัง 3 เรื่อง ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.เปิดตัวภาพยนตร์ 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง-51 แอนผจญภัย-ดอยบอย" จัดฉายเทศกาลเมืองคานส์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในนามทีมไทยแลนด์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ (Marche du Film) และงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Festival de Cannes) ครั้งที่ 72 ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกันสนับสนุนผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยได้มีโอกาสไปเผยแพร่ผลงานในเวทีโลก อีกทั้งยังมีการเจรจาธุรกิจกับนานาชาติเพื่อซื้อขายภาพยนตร์และเปิดโอกาสให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย หากต่างชาติมาถ่ายทำในประเทศไทยเป็นการสร้างภาพลักษณ์และโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวว่า ในปีนี้ คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ ได้คัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 3 เรื่องที่ชนะการประกวดจากโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน (Thai Film Pitching at Cannes 2019) ได้แก่ 1.เรื่องอานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง (Arnold is a model student) กำกับโดย นายสรยศ ประภาพันธ์ และนายดรสะรณ โกวิทวณิชชา 2. เรื่อง “51 แอนผจญภัย” (51 Faces of Anne) กำกับโดย นายคงเดช จาตุรันต์รัศมี และนายโสฬส สุขุม และ 3.เรื่อง “ดอยบอย” (Doi boy) กำกับโดย นาย นนทวัฒน์ นำเบญจพล และ น.ส. สุภัชา ทิพเสนา ไปจัดฉาย ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นว่า ทั้ง 3 เรื่องมีการนำเสนอด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ มีมุมมองการเล่าเรื่องราวที่แปลกใหม่ ทั้งยังผสมผสาน กลิ่นอายความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัว เหมาะที่จะนำไปจัดฉายในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ โดยวันที่ 17 พ.ค.จะมีพิธีเปิดคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย (Thailand Pavilion) นำเสนอโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนด้วย จากนั้น วันที่ 18 พ.ค. จะมีการจัดงานเลี้ยง Thai Night โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีและทรงเยี่ยมคูหาการจัดงานของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...