xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" พระราชทานเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เร่งดำเนินการให้เสร็จ 90 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สธ.ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" พระราชทานเงิน 631 ล้านบาทให้ รพ. 11 แห่งในสังกัด ให้ทุก รพ.ตั้ง คกก.จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แล้วเสร็จใน 90 วัน และให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ เน้นตามความต้องการของ ปชช.ในพื้นที่ เป็นอุปกรณ์ทันสมัย เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของ ปชช. ตามพระบรมราโชบาย

อ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2.4 พัน ล.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.27 แห่ง

วันนี้ (8 พ.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงพยาบาลจำนวน 27 แห่ง ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมาจากเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ว่า โรงพยาบาลสังกัด สธ.ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพย์ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลราชวิถี 2.โรงพยาบาลสงฆ์ 3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.โรงพยาบาลหัวหิน 5.โรงพยาบาลน่าน 6.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 7.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 8.โรงพยาบาลยะลา 9.โรงพยาบาลปัตตานี 10.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ 11.โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือ ที่พระองค์พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมา ซึ่ง สธ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้เงินนี้ลงไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับความต้องการการรับบริการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินมีหลายระดับ และกระจายในหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. จำนวน 11 โรง รวม 631 ล้านบาท โดยจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อและถวายรายงานและความคืบหน้า เป็นระยะ คาดว่า จะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องดมยา เครื่องสวนหัวใจ เครื่องผ่าตัด การเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องตรวจครรภ์มารดา เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า ให้นำเงินจำนวนนี้มาใช้เพื่อพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยสถาบันฯ ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 83.4 ล้านบาท ซึ่งทรงมีพระบรมราโชบายให้นำเงินจำนวนนี้ ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยอุปกรณ์การแพทย์นี้จะต้องมีความทันสมัย สถาบันฯ จะได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งสิ้น 27 รายการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ ขาดแคลน ประกอบด้วย กล้องผ่าตัดสมอง ประมาณ 18 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์กระดูกสำหรับเด็ก ซึ่งจะสามารถอยู่ในห้องผ่าตัด ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเด็ก ประมาณ 5 ล้านบาท และเครื่องพาสเจอร์ไรซ์นมแม่ ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกในโรงพยาบาลสังกัด สธ. ซึ่งจะนำมาใช้ในธนาคารนมแม่ การตรวจนมแม่ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ครุภัณฑ์ของเด็ก จะมีความละเอียดอ่อน และต้องการความทันสมัย โดยคาดว่า จะเร่งให้มีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง กล่าวว่า รพ.กลาง ได้รับพระราชทานเงิน จำนวน 35 ล้านบาท โดยจะนำมาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และจำเป็นในโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มารับบริการ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 สไลต์ จำนวน 20 ล้านบาท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 4 มิติ 4.5 ล้านบาท เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง 3.6 ล้านบาท และชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง 1.9 ล้านบาท

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า รพ.ศิริราช ได้รับพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา หลายร้อยล้านบาทจนครบ ซึ่งเป็นอาคารที่รัชกาลที่ ๙ พระราชทานนามไว้ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะจัดซื้อจะมีความทันสมัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของ รพ.ศิริราช และเชื่อว่าเงินพระราชทานที่ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 27 แห่ง จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...