xs
xsm
sm
md
lg

"อัศวิน" นำปวงเหล่าพสกนิกรพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (4 พ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร และเหล่าข้าราชการลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานคนเมือง

กรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพราราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับในใจพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น นอกจากนี้ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อร่วมชาติ อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ปวงเหล่าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และขออานุภาพและคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพ นำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุเกริกไกร ขจรไกล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติกาลนาน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เปิดเผยภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะฯ ว่า สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ การเตรียมงานในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของรัฐบาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % ทุกด้าน ทั้งการประดับตกแต่งการพัฒนาความสะอาดเมือง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และการดูแลด้านสุขภาพ กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาล จากสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ฝากแจ้งไปยังประชาชนที่จะมาเฝ้าฯ รับเสด็จ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อใช้แสดงตัวผ่านจุดคัดกรอง และฝากย้ำเตือนผู้ใดมีโรคประจำตัวให้เขียนข้อมูล รวมถึงการแพ้ยาต่าง ๆ พกติดตัวไว้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องทันที สำหรับผู้ที่มาพร้อมผู้สูงอายุและบุตรหลาน โปรดเขียน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้เพื่อกรณีพัดหลงจะได้นำส่งญาติได้โดยเร็วต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...