xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตรวจโรงครัวพระราชทาน-จุดบริการน้ำดื่ม เข้มความสะอาด มั่นใจเพียงพอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.ตรวจโรงครัวพระราชทานและจุดบริการน้ำดื่ม มั่นใจเพียงพอบริการประชาชนผู้เข้าร่วมพระราชพิธี เข้มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร กำชับต้องรับประทานหลังปรุงเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง

วันนี้ (3 พ.ค.) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมจุดจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จุดบริการอาหาร น้ำดื่ม และสุขาของกรุงเทพมหานคร บริเวณริมคลองวัดราชนัดดา ซึ่งจะผลิตอาหารบริการประชาชนบริเวณลานคนเมือง ส่วนสนามม้านางเลิ้ง ดำเนินการผลิตอาหารให้แก่ประชาชนที่พักคอยจุดบริการประชาชน ณ บ้านพิษณุโลก และใต้สะพานพระราม 8 (ผลิตและแจกจ่ายในจุดเดียว) โอกาสนี้รองปลัดฯ ได้มอบเอี๊ยมกันเปื้อนให้แก่ผู้ประกอบอาหารโรงครัวพระราชทาน โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคม และสำนักอนามัย ร่วมให้ข้อมูลและตรวจเยี่ยม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในส่วนของการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้นำหลักคิดและหลักปฏิบัติตามพระบรมราโชบายมาปฏิบัติเพื่อดูแลประชาชนทุกคนให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างดีที่สุด โดยจุดโรงครัวพระราชทานทั้งหมด 6 จุด จะเน้นการบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับจุดสนามม้านางเลิ้งถือเป็นจุดโรงครัวพระราชทานขนาดใหญ่อีกหนึ่งจุด โดยจะผลิตอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่จุดพักคอยบ้านพิษณุโลกและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมจะเห็นได้ว่ามีจิตอาสาเข้ามาร่วมผลิตอาหารจำนวนมาก ซึ่งคนเหล่านี้เดินทางมาด้วยใจ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมอิสระ โดยจะมาพักค้างและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการช่วยกันทำอาหาร ซึ่งยืนยันว่าทุกเมนูอร่อยและสะอาด สำหรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ ผู้ประกอบหรือปรุงอาหาร มีการตรวจว่ามีการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. ได้เข้าตรวจสอบผลปรากฏว่ายังไม่พบสิ่งป่นเปื้อนที่น่ากังวล แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด การบริการอาหารให้แก่ประชาชนต้องระมัดระวังปัญหาของโรคติดต่อในทางเดินอาหารและน้ำ เช่น ท้องเสีย เป็นต้น เพราะฉะนั้นอาหารที่ผลิตจะต้องถูกส่งไปยังผู้บริโภค และต้องบริโภคภายใน 4 ชั่วโมง จะไม่มีการเก็บอาหารค้างไว้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาหารจะเน่าเสีย นอกจากนี้ในส่วนของน้ำดื่ม ซึ่งมีผู้นำมาสนับสนุนเพื่อมาช่วยในภารกิจนี้เป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีน้ำดื่มเพียงพอให้บริการประชาชน แต่อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครยินดีรับบริจาคน้ำดื่มเพิ่ม โดยผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนน้ำดื่มสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคม โดยเมื่อได้รับน้ำดื่มจากผู้สนับสนุน กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บในคลังกลาง เพื่อกระจายจ่ายแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี รับประทานอาหารในจุดที่กำหนด รวมทั้งช่วยรักษาความสะอาดบริเวณจุดพักคอยหรือจุดรับประทานอาหาร โดยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้นำภาชนะบรรจุอาหาหรือเครื่องดื่มทิ้งลงในจุดทิ้งขยะที่กำหนด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...