xs
xsm
sm
md
lg

สบส.ร่วม สน.ห้วยขวาง รับยื่นเอกสารขอเปิดร้านนวด-สปานอกสถานที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สบส.ร่วม สน.ห้วยขวาง จัดหน่วยบริการรับยื่นเอกสารขอเปิดร้านนวด-สปานอกสถานที่ เตรียมต่อยอดไปยังสถานีตำรวจทั่วกรุงเทพฯ

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เดินหน้าดำเนินการเชิงรุกในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพสายบริการสุขภาพเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านนวด-สปาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสน.นั้น ๆ เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการออกหน่วยบริการรับยื่นเอกสารในการขอเปิดกิจการร้านนวด-สปานอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งได้นำร่องที่ สน.มีนบุรีเป็นแห่งแรก และต่อยอดไปยัง สน.ในเขตอื่นๆ ซึ่งล่าสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการที่สน. ห้วยขวาง

ด้านนางสาวเปรมปวีร์ บุณยาพรทรัพย์ หัวหน้างานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่าตนได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการรับยื่นเอกสารขอเปิดกิจการนวด-สปานอกสถานที่ ณ สน.ห้วยขวาง ตามการมอบหมายของผู้อำนวยการกองฯ และได้ดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าของกิจการนวด-สปาและประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการฯ สิทธิประโยชน์ของการเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และโทษของการเปิดกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการขออนุญาตฯสามารถยื่นคำขอได้ที่กรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือยื่นนอกสถานที่ตามประกาศของกรม สบส. สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการยื่นขอใบอนุญาตฯสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th โดยเลือกแบบคำขอรับใบอนุญาต สพส.1 และเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบคำขอ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการฯได้ที่คู่มือประชาชนทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18106 และ 18408 หรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ @bgt6302r (เฉพาะเรื่องการเปิดกิจการร้านนวด-สปา)

กำลังโหลดความคิดเห็น...