xs
xsm
sm
md
lg

สรุปยอด TCAS รอบ 3 สมัครกว่า 1.1 แสนคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ทปอ.” เผยยอดสมัคร TCAS รอบ 3 กว่า 1.1 แสนคน มหาวิทยาลัยมีที่นั่งรับ 9.5 หมื่น ชี้ นร.ไม่กดยืนยันสิทธิเลือกสาขา การสมัครถือเป็นโมฆะ ขณะที่สรุปภาพรวมTCAS รอบ 2 ยอดรับ 1.4 แสนคน ผ่านการคัดเลือก 7.3 หมื่นคน

วันนี้ (1 พ.ค.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือTCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com/ สรุปยอดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยแจ้งเปิดรับ 95,124 คน มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขา 111,068 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาและชำระเงินค่าสมัคร 108,121 คน ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์เรียบร้อย นำเข้าสู่ระบบการคัดเลือก จำนวนรายการชำระเงิน 113,438 รายการ ซึ่ง 1 คน อาจชำระมากกว่า 1 รายการ เนื่องจากเพิ่มอันดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

“ภาพรวมการสมัครรอบ 3 เป็นไปได้ด้วยดี แต่ช่วงปิดรับสมัครในวันที่ 29 เมษายน ระบบมีการขัดข้องทางเทคนิคกับหน้าจอแสดงผลของระบบรับสมัคร ประมาณ 30 นาที ซึ่งทาง ทปอ.แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และในTCAS รอบ 3 นี้ มีนักเรียนที่กดยืนยันการเลือกสาขาแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร และมีนักเรียนที่ไปชำระเงินค่าสมัคร แต่ไม่กดยืนยันการเลือกสาขา ซึ่งมีผลทำให้การสมัครเป็นโมฆะ ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบ 3 ได้ ต้องไปสมัครใหม่อีกครั้งใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน สำหรับนักเรียนที่สมัคร TCAS รอบ 3 ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีจำนวนจำนวน 108,121 คน ขอให้รอประกาศผลผู้มีสอบสัมภาษณ์ในระบบเป็นรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม และเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม ถ้าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ประกาศผล นักเรียนไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ และไม่ใช่การสละสิทธิ” ดร.พีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้สรุปข้อมูลการรับสมัครTCAS รอบ 2 โควตา ที่ประกาศผลวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 64 แห่ง มีสาขาทั้งหมด 7,197 สาขา จำนวนรับ 140,437 คน สมัคร 357,252 คน ผ่านการคัดเลือก 73,594 คน ยืนยันสิทธิ 51,896 คน ไม่ใช้สิทธิ 2,726 คน สละสิทธิ 585 คน มีรายละเอียด ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาที่เปิดรับ 94 สาขา จำนวนรับ 730 คน สมัคร 4,973 คน ผ่านการคัดเลือก 937 คน ยืนยันสิทธิ 872 คน ไม่ใช้สิทธิ 7 คน สละสิทธิ 2 คน มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สาขาที่เปิดรับ 613 สาขา จำนวนรับ 5,229 คน สมัคร 15,920 คน ผ่านการคัดเลือก 3,068 คน ยืนยันสิทธิ 2,344 คน ไม่ใช้สิทธิ 135 คน สละสิทธิ 26 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สาขาที่เปิดรับ 157 สาขา จำนวนรับ 5,056 คน สมัคร 25,265 คน ผ่านการคัดเลือก 3,399 คน ยืนยันสิทธิ 2,889 คน ไม่ใช้สิทธิ 139 คน สละสิทธิ 19 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาที่เปิดรับ 288 สาขา จำนวนรับ 5,681 คน สมัคร 32,072 คน ผ่านการคัดเลือก 2,839 คน ยืนยันสิทธิ 2,460 คน ไม่ใช้สิทธิ 80 คน สละสิทธิ 19 คน
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดรับ 382 สาขา จำนวนรับ 2,928 คน สมัคร 10,197 คน ผ่านการคัดเลือก 2,077 คน ยืนยันสิทธิ 1,332 คน ไม่ใช้สิทธิ 64 คน สละสิทธิ 15 คน มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) สาขาที่เปิดรับ 72 สาขา จำนวนรับ 1,228 คน สมัคร 3,580 คน ผ่านการคัดเลือก 492 คน ยืนยันสิทธิ 414 คน ไม่ใช้สิทธิ 23 คน สละสิทธิ 2 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาที่เปิดรับ 103 สาขา จำนวนรับ 2,375 คน สมัคร 7,612 คน ผ่านการคัดเลือก 1,476 คน ยืนยันสิทธิ 1,064 คน ไม่ใช้สิทธิ 91 คน สละสิทธิ 10 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาที่เปิดรับ 193 สาขา จำนวนรับ 1,172 คน สมัคร 4,643 คน ผ่านการคัดเลือก 950 คน ยืนยันสิทธิ 824 คน ไม่ใช้สิทธิ 21 คน สละสิทธิ 9 คน มหาวิทยาลัยสงขาลนครินทร์ สาขาที่เปิดรับ 571 สาขา จำนวนรับ12,135 คน สมัคร 36,258 คน ผ่านการคัดเลือก 2,234 คน ยืนยันสิทธิ 1,645 คน ไม่ใช้สิทธิ 124 คน สละสิทธิ 23 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาที่เปิดรับ 374 สาขา จำนวนรับ 1,201 คน สมัคร 1,103 คน ผ่านการคัดเลือก 989 คน ยืนยันสิทธิ 469 คน ไม่ใช้สิทธิ 37 คน สละสิทธิ 14 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาที่เปิดรับ 334 สาขา จำนวนรับ 1,354 คน สมัคร 4,228 คน ผ่านการคัดเลือก 856 คน ยืนยันสิทธิ 663 คน ไม่ใช้สิทธิ 23 คน สละสิทธิ 6 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาที่เปิดรับ 266 สาขา จำนวนรับ 8,824 คน สมัคร 9,717 คน ผ่านการคัดเลือก 2,271 คน ยืนยันสิทธิ 1,766 คน ไม่ใช้สิทธิ 74 คน สละสิทธิ 9 คน
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สาขาที่เปิดรับ 191 สาขา จำนวนรับ 3,581 คน สมัคร 6,714 คน ผ่านการคัดเลือก 1,710 คน ยืนยันสิทธิ 1,232 คน ไม่ใช้สิทธิ 89 คน สละสิทธิ 7 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาที่เปิดรับ 23 สาขา จำนวนรับ 1,424 คน สมัคร 5.251 คน ผ่านการคัดเลือก 890 คน ยืนยันสิทธิ 626 คน ไม่ใช้สิทธิ 47 คน สละสิทธิ 17 คน มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาที่เปิดรับ 156 สาขา จำนวนรับ 3,527 คน สมัคร 24,412 คน ผ่านการคัดเลือก 2,167 คน ยืนยันสิทธิ 1,369 คน ไม่ใช้สิทธิ 173 คน สละสิทธิ 18 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สาขาที่เปิดรับ 85 สาขา จำนวนรับ 3,438 คน สมัคร 11,658 คน ผ่านการคัดเลือก 2,697 คน ยืนยันสิทธิ 2,445 คน ไม่ใช้สิทธิ 44 คน สละสิทธิ 23 คน
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาที่เปิดรับ 112 สาขา จำนวนรับ 6,432 คน สมัคร 63,270 คน ผ่านการคัดเลือก 7,258 คน ยืนยันสิทธิ 4,317 คน ไม่ใช้สิทธิ 480 คน สละสิทธิ 57 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาที่เปิดรับ 128 สาขา จำนวนรับ 1,452 คน สมัคร 8,061 คน ผ่านการคัดเลือก 2,913 คน ยืนยันสิทธิ 1,310 คน ไม่ใช้สิทธิ 189 คน สละสิทธิ 45 คน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาที่เปิดรับ 46 สาขา จำนวนรับ 2,426 คน สมัคร 1,148 คน ผ่านการคัดเลือก 1,123 คน ยืนยันสิทธิ 456 คน ไม่ใช้สิทธิ 74 คน สละสิทธิ 10 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาที่เปิดรับ 118 สาขา จำนวนรับ 2,010 คน สมัคร 6,634 คน ผ่านการคัดเลือก 1,609 คน ยืนยันสิทธิ 804 คน ไม่ใช้สิทธิ 114 คน สละสิทธิ 15 คน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาที่เปิดรับ 19 สาขา จำนวนรับ 641 คน สมัคร 1,006 คน ผ่านการคัดเลือก 209 คน ยืนยันสิทธิ 168 คน ไม่ใช้สิทธิ 2 คน สละสิทธิ 1 คน มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาที่เปิดรับ 40 สาขา จำนวนรับ 601 คน สมัคร 2,219 คน ผ่านการคัดเลือก 376 คน ยืนยันสิทธิ 286 คน ไม่ใช้สิทธิ 10 คน สละสิทธิ 2 คน มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาที่เปิดรับ 93 สาขา จำนวนรับ 3,915 คน สมัคร 9,177 คน ผ่านการคัดเลือก 825 คน ยืนยันสิทธิ 609 คน ไม่ใช้สิทธิ 38 คน สละสิทธิ 16 คน
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาที่เปิดรับ 42 สาขา จำนวนรับ 671 คน สมัคร 165 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน ยืนยันสิทธิ 117 คน ไม่ใช้สิทธิ 1 คน สละสิทธิ 2 คน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สาขาที่เปิดรับ 4 สาขา จำนวนรับ 60 คน สมัคร 94 คน ผ่านการคัดเลือก 37 คน ยืนยันสิทธิ 33 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาจนบุรี สาขาที่เปิดรับ 62 สาขา จำนวนรับ 1,200 คน สมัคร 37 คน ผ่านการคัดเลือก 23 คน ยืนยันสิทธิ 21 คน มรภ.กำแพงเพชร สาขาที่เปิดรับ 48 สาขา จำนวนรับ 1,182 คน สมัคร 391 คน ผ่านการคัดเลือก 391 คน ยืนยันสิทธิ 218 คน ไม่ใช้สิทธิ 17 คน สละสิทธิ 5 คน มรภ.ชัยภูมิ สาขาที่เปิดรับ 25 สาขา จำนวนรับ 529 คน สมัคร 946 คน ผ่านการคัดเลือก 269 คน ยืนยันสิทธิ 227 คน ไม่ใช้สิทธิ 3 คน สละสิทธิ 0 คน มรภ.เชียงใหม่ สาขาที่เปิดรับ 80 สาขา จำนวนรับ 2,974 คน สมัคร 7,752 คน ผ่านการคัดเลือก 2,364 คน ยืนยันสิทธิ 1,306 คน ไม่ใช้สิทธิ 101 คน สละสิทธิ 34 คน มรภ.นครปฐม สาขาที่เปิดรับ 54 สาขา จำนวนรับ 435 คน สมัคร 2,004 คน ผ่านการคัดเลือก 1,279 คน ยืนยันสิทธิ 886 คน ไม่ใช้สิทธิ 27 คน สละสิทธิ 1 คน

มรภ.นครราชสีมา สาขาที่เปิดรับ 319 สาขา จำนวนรับ 9,254 คน สมัคร 3,401 คน ผ่านการคัดเลือก 1,465 คน ยืนยันสิทธิ 1,122 คน ไม่ใช้สิทธิ 54 คน สละสิทธิ 19 คน มรภ.นครศรีธรรมราช สาขาที่เปิดรับ 58 สาขา จำนวนรับ 2,144 คน สมัคร 1,036 คน ผ่านการคัดเลือก 1,036 คน ยืนยันสิทธิ 834 คน ไม่ใช้สิทธิ 14 คน สละสิทธิ 6 คน มรภ.พระนคร สาขาที่เปิดรับ 66 สาขา จำนวนรับ 2,691 คน สมัคร 1,083 คน ผ่านการคัดเลือก 759 คน ยืนยันสิทธิ 482 คน ไม่ใช้สิทธิ 14 คน สละสิทธิ 3 คน มรภ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่เปิดรับ 51 สาขา จำนวนรับ 1,281 คน สมัคร 747 คน ผ่านการคัดเลือก 417 คน ยืนยันสิทธิ 297 คน ไม่ใช้สิทธิ 4 คน สละสิทธิ 2 คน มรภ.พิบูลสงคราม สาขาที่เปิดรับ 59 สาขา จำนวนรับ 2,331 คน สมัคร 2,466 คน ผ่านการคัดเลือก 1,826 คน ยืนยันสิทธิ 1,037 คน ไม่ใช้สิทธิ 45 คน สละสิทธิ 7 คน

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาที่เปิดรับ 41 สาขา จำนวนรับ 630 คน สมัคร 1,068 คน ผ่านการคัดเลือก 412 คน ยืนยันสิทธิ 269 คน ไม่ใช้สิทธิ 10 คน สละสิทธิ 6 คน มรภ.ภูเก็ต สาขาที่เปิดรับ 40 สาขา จำนวนรับ 1,484 คน สมัคร 584 คน ผ่านการคัดเลือก 584 คน ยืนยันสิทธิ 459 คน ไม่ใช้สิทธิ 7 คน สละสิทธิ 3 คน มรภ.มหาสารคาม สาขาที่เปิดรับ 88 สาขา จำนวนรับ 975 คน สมัคร 3,555 คน ผ่านการคัดเลือก 562 คน ยืนยันสิทธิ 412 คน ไม่ใช้สิทธิ 24 คน สละสิทธิ 11 คน มรภ.ยะลา สาขาที่เปิดรับ 55 สาขา จำนวนรับ 2,267 คน สมัคร 1,676 คน ผ่านการคัดเลือก 1,323 คน ยืนยันสิทธิ 1,112 คน ไม่ใช้สิทธิ 31 คน สละสิทธิ 17 คน

มรภ.รำไพพรรณี สาขาที่เปิดรับ 54 สาขา จำนวนรับ 1,257 คน สมัคร 432 คน ผ่านการคัดเลือก 250 คน ยืนยันสิทธิ 186 คน ไม่ใช้สิทธิ 2 คน สละสิทธิ 1 คน มรภ.สงขาล สาขาที่เปิดรับ 53 สาขา จำนวนรับ 1,938 คน สมัคร 5,920 คน ผ่านการคัดเลือก 1,527 คน ยืนยันสิทธิ 1,035 คน ไม่ใช้สิทธิ 37 คน สละสิทธิ 22 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาที่เปิดรับ 2 สาขา จำนวนรับ 75 คน สมัคร 173 คน ผ่านการคัดเลือก 106 คน ยืนยันสิทธิ 91 คน มรภ.สวนสุนันทา สาขาที่เปิดรับ 103 สาขา จำนวนรับ 651 คน สมัคร 2,220 คน ผ่านการคัดเลือก 876 คน ยืนยันสิทธิ 582 คน ไม่ใช้สิทธิ 29 คน สละสิทธิ 9 คน มรภ.สุรินทร์ สาขาที่เปิดรับ 49 สาขา จำนวนรับ 1,134 คน สมัคร 698 คน ผ่านการคัดเลือก 376 คน ยืนยันสิทธิ 289 คน ไม่ใช้สิทธิ 4 คน สละสิทธิ 2 คน มรภ.อุดรธานี สาขาที่เปิดรับ 77 สาขา จำนวนรับ 3,275 คน สมัคร 2,356 คน ผ่านการคัดเลือก 866 คน ยืนยันสิทธิ 401 คน ไม่ใช้สิทธิ 17 คน สละสิทธิ 1 คน
 

มรภ.อุดรดิตถ์ สาขาที่เปิดรับ 132 สาขา จำนวนรับ 710 คน สมัคร 681 คน ผ่านการคัดเลือก 484 คน ยืนยันสิทธิ 328 คน ไม่ใช้สิทธิ 11 คน สละสิทธิ 1 คน มรภ.อุบลราชธานี สาขาที่เปิดรับ 63 สาขา จำนวนรับ 3,791 คน สมัคร 4,693 คน ผ่านการคัดเลือก 1,877 คน ยืนยันสิทธิ 1,531 คน ไม่ใช้สิทธิ 23 คน สละสิทธิ 10 คน มรภ.นครสวรรค์ สาขาที่เปิดรับ 50 สาขา จำนวนรับ 1,819 คน สมัคร 954 คน ผ่านการคัดเลือก 424 คน ยืนยันสิทธิ 351 คน ไม่ใช้สิทธิ 2 คน มรภ.สุราษฎร์ธานี สาขาที่เปิดรับ 61 สาขา จำนวนรับ 2,039 คน สมัคร 1,676 คน ผ่านการคัดเลือก 1,676 คน ยืนยันสิทธิ 1,309 คน ไม่ใช้สิทธิ 11 คน สละสิทธิ 7 คน

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาที่เปิดรับ 70 สาขา จำนวนรับ 1,786 คน สมัคร 1,375 คน ผ่านการคัดเลือก 800 คน ยืนยันสิทธิ 536 คน ไม่ใช้สิทธิ 14 คน สละสิทธิ 11 คน มรภ.บุรีรัมย์ สาขาที่เปิดรับ 54 สาขา จำนวนรับ 2,455 คน สมัคร 2,612 คน ผ่านการคัดเลือก 1,621 คน ยืนยันสิทธิ 1,128 คน ไม่ใช้สิทธิ 27 คน สละสิทธิ 9 คน มรภ.จันทรเกษม สาขาที่เปิดรับ 42 สาขา จำนวนรับ 1,864 คน สมัคร 1,417 คน ผ่านการคัดเลือก 565 คน ยืนยันสิทธิ 413 คน ไม่ใช้สิทธิ 15 คน สละสิทธิ 7 คน มหาวิทยาเทคโนโลยี (มทร.) ธัญบุรี สาขาที่เปิดรับ 79 สาขา จำนวนรับ 1,208 คน สมัคร 3,201 คน ผ่านการคัดเลือก 1,456 คน ยืนยันสิทธิ 1,212 คน ไม่ใช้สิทธิ 21 คน สละสิทธิ 5 คน มทร.กรุงเทพ สาขาที่เปิดรับ 51 สาขา จำนวนรับ 489 คน สมัคร 584 คน ผ่านการคัดเลือก 341 คน ยืนยันสิทธิ 264 คน ไม่ใช้สิทธิ 3 คน สละสิทธิ 3 คน
 

มทร.ตะวันออก สาขาที่เปิดรับ 57 สาขา จำนวนรับ 1.220 คน สมัคร 474 คน ผ่านการคัดเลือก 345 คน ยืนยันสิทธิ 303 คน ไม่ใช้สิทธิ 3 คน สละสิทธิ 1 คน มทร.พระนคร สาขาที่เปิดรับ 44 สาขา จำนวนรับ 602 คน สมัคร 807 คน ผ่านการคัดเลือก 554 คน ยืนยันสิทธิ 449 คน ไม่ใช้สิทธิ 9 คน สละสิทธิ 10 คน มทร.รัตนโกสินทร์ สาขาที่เปิดรับ 124 สาขา จำนวนรับ 1,578 คน สมัคร 734 คน ผ่านการคัดเลือก 734 คน ยืนยันสิทธิ 338 คน ไม่ใช้สิทธิ 14 คน สละสิทธิ 5 คน มทร.ล้านนา สาขาที่เปิดรับ 186 สาขา จำนวนรับ 1,127 คน สมัคร 1,751 คน ผ่านการคัดเลือก 810 คน ยืนยันสิทธิ 605 คน ไม่ใช้สิทธิ 25 คน สละสิทธิ 1 คน มทร.ศรีวิชัย สาขาที่เปิดรับ 81 สาขา จำนวนรับ 970 คน สมัคร 1,033 คน ผ่านการคัดเลือก 616 คน ยืนยันสิทธิ 453 คน ไม่ใช้สิทธิ 7 คน สละสิทธิ 2 คน
 

มทร.สุวรรณภูมิ สาขาที่เปิดรับ 55 สาขา จำนวนรับ 1,300 คน สมัคร 345 คน ผ่านการคัดเลือก 272 คน ยืนยันสิทธิ 212 คน ไม่ใช้สิทธิ 6 คน สละสิทธิ 5 คน มทร.อีสาน สาขาที่เปิดรับ 111 สาขา จำนวนรับ 1,419 คน สมัคร 636 คน ผ่านการคัดเลือก 636 คน ยืนยันสิทธิ 509 คน ไม่ใช้สิทธิ 17 คน สละสิทธิ 2 คน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สาขาที่เปิดรับ 20 สาขา จำนวนรับ 235 คน สมัคร 166 คน ผ่านการคัดเลือก 76 คน ยืนยันสิทธิ 69 คน สถานบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สาขาที่เปิดรับ 1 สาขา จำนวนรับ 27 คน สมัคร 109 คน ผ่านการคัดเลือก 27 คน ยืนยันสิทธิ 24 คน และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สาขาที่เปิดรับ 1 สาขา จำนวนรับ 20 คน สมัคร 3 คน ผ่านการคัดเลือก 2 คน ยืนยันสิทธิ 1 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น...