xs
xsm
sm
md
lg

เชิญชวนซึมซับธรรมะ “รัก-เรียน-เพียร-ให้” กับเรียลิตี้ธรรมะ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมของเยาวชน คือ สันติภาพของโลก”

โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” เป็นโครงการดีที่ได้รับการยกย่อง โดยสอนธรรมะให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมที่มีอยู่คู่กับธรรมชาติ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ

พระภาวนาโพธิคุณ (พระอาจารย์โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ได้เมตตาร่วมประกอบพิธีบรรพชาแก่เหล่าสามเณรน้อย รวมทั้งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ เพื่ออบรมสามเณรในการฝึกหัดปฏิบัติ และขัดเกลากายใจ เพิ่มพูนปัญญา บ่มเพาะคุณธรรมอันดีงาม ได้ให้ข้อคิดคติธรรมว่า “ขออนุโมทนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มีเจตนาดี มาสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นที่สวนโมกข์ ให้วัดธารน้ำไหล เป็นสถานที่บรรพชาของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งศีลธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ต้องตั้งต้นจากความกตัญญู ดังนั้น การให้โอกาสยุวชนบวชเป็นสามเณร ถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญู ซึ่งจะทำให้เกิดความละอาย กลัวต่อบาป มีหิริโอตัปปะ มีความเมตตากรุณา”

“สัมมาทิฐิ คือการชักชวนให้คนได้ยิน ได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ การใช้สวนโมกข์เป็นสถานที่จัดโครงการ เผยแผ่พระธรรมคำสอน ถือเป็นการส่งเสริมให้คนมีสัมมาทิฐิ สนใจในสิ่งที่ดีงาม เป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้สร้างสวนโมกข์ไว้เป็นมรดกแห่งสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องมีคนมาคอยดูแลสืบทอดต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีความปรารถนาดี ต้องการให้วัดของพระอาจารย์พุทธทาสยั่งยืนต่อไป” พระภาวนาโพธิคุณ ให้โอวาท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 จำนวน 12 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรสำหรับพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา

นายศุภชัย เปิดเผยว่า โครงการ “ตลอด 4 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ เหล่าสามเณรทั้ง 12 รูป จะได้เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล” อันประกอบไปด้วย “รัก” – ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ มีความเกื้อกูล เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง อันเป็นพื้นฐานของความเมตตา “เรียน” – ศึกษาปฏิบัติธรรม เข้าใจคำสอน และลงมือทำ “เพียร” – ฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา รู้จักปล่อยวาง และสละซึ่งความเป็นตัวตน โดยปีนี้ ยังได้สอดแทรกบทเรียนแต่ละสัปดาห์ในเรื่องการทำสมาธิ การเจริญสติ ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดมรรค 8 ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เราไปถึงจุดที่เรียกว่า “ละ” อันเป็นแนวทางสู่นิพพาน”

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การถ่ายทอดธรรมะผ่านพระอาจารย์ เหล่าสามเณร ผู้ทรงคุณวุฒิ จะสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าต่อมวลมนุษยชาติ ถ้าเราบอกว่าการมีศีล ทำให้โลกเกิดความสงบสุข การเข้าถึงปัญญาธรรม คงทำให้เกิดความผาสุกอย่างแท้จริงและยั่งยืน ในโลกปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหลายด้าน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุวชนได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย การที่จะทำให้โลกเกิดความยั่งยืนและสงบนั้น ไม่ได้ขึ้นกับระบบการศึกษา องค์ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการถ่ายทอดคุณค่าทางธรรม เข้าใจถึงหลักความเป็นจริงของชีวิต นำมาซึ่งการปฏิบัติสู่ความยั่งยืน ทำให้เกิดความสงบ ความสุข และความเจริญอย่างแท้จริง ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายศุภชัย กล่าว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งได้สัญจรสู่ภาคใต้เป็นครั้งแรก ที่สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. ถึง 19 พ.ค. 2562 โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองจากทั่วประเทศ นำเยาวชนมาร่วมคัดเลือกมากถึง 5,200 คน และถูกคัดเหลือ 12 คนเข้าสู่โครงการ ได้แก่ 1. ด.ช.ภูริณัฐ ขำผุด (ภูมิ) อายุ 8 ปี จ.นครศรีธรรมราช 2. ด.ช.จิรกร ประวัง(ปันปัน) อายุ 7 ปี จ.ราชบุรี 3. กฤษิกร เศรษฐวรากร (นะโม) อายุ 7 ปี จ.ลำพูน 4. ด.ช.ศุภวิชญ์ เพ็ชรวารินทร์(อิ๊กคิว) อายุ 8 ปี จ.สุราษฎร์ธานี 5. ด.ช.นภวัต อภินันทชาติ (ตฤณ) อายุ 8 ปี จ.นนทบุรี 6. ด.ช.ปุญญพัฒน์ เพชรโกษาชาติ (เจ้านาย) อายุ 7 ปี จ.สุราษฎร์ธานี 7. ด.ช.ฐริพัชร ศรีวิเชียร (สกาย) อายุ 9 ปี จ.กรุงเทพมหานคร 8. ด.ช.ฟีนิกซ์ แชร์ฟ (คิด) อายุ 9 ปี จ.จันทบุรี 9. ด.ช.ศิรพัชร์ สวัสดิ์สิริเดช (เซฟ) อายุ 9 ปี จ.สมุทรปราการ 10. ด.ช.ศักดินนท์ คชอำพล (นูโว) อายุ 10 ปี จ.สุราษฎร์ธานี 11. ด.ช.อชิต ชัชวาลไกรวงศ์ (อังเด) อายุ 9 ปี จ.จันทบุรี 12. ด.ช.จิณภะ เจียมตัว (จอม) อายุ 9 ปี จ.กาฬสินธุ์

ติดตามชมการถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตจริงขณะบรรพชาของเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ทั้ง 12 รูป ในรายการธรรมะเรียลลิตี้ดูสนุก ได้แล้ววันนี้ ถึง 19 พ.ค. 2562 ทางช่องเรียลลิตี้ (ทรูวิชั่นส์ 60, 99) ช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ 119 หรือ 333) ช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 248)

หรือทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID และ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk พร้อมรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันที่จะออกอากาศทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonkthailand


กำลังโหลดความคิดเห็น...