xs
xsm
sm
md
lg

ทส.สรุปผลลด "ขยะถุงพลาสติก" ได้ 1.5 พันล้านใบ ลุยเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวใน 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทส.สรุปผลโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้ 1.5 พันล้านใบ หรือ 2.68 พันตัน เดินหน้าเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 7 ชนิดใน 3 ปี ตั้งเป้าเลิกใช้ถุงพลาสติกทุกพื้นที่หน่วยราชการ อุทยาน ลดใช้ในห้าง ร้านค้า ตลาดส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ แยกขยะถูกวิธี

วันนี้ (24 เม.ย.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ว่า โครงการฯ สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,300 - 1,500 ล้านใบ หรือ 2,686 ตัน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2.ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 3.ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 4.ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ และ 5.จัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล โดยมีเป้าหมายในภาพรวมให้ข้าราชการ 2.53 ล้านคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดและคัดแยกขยะ เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและหน่วยงานเอกชน

"อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน มีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 หรือ 11,225 ตันต่อปี รวมถึงมีปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี ทั้งนี้ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตาม Road Map ภายในปี 2565 หรือ อีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 7 ชนิด ที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศาสนสถาน สื่อมวลชน และศิลปิน ดารานักแสดง ที่ได้ให้ความสำคัญและตอบรับความร่วมมือเป็นอย่างดี" พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ในอีก 3 ปีข้างหน้า ยังคงเป็น 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.เลิกใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่หน่วยงานราชการ อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ที่มีความพร้อม 2. ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 3.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้โฟมและถุงพลาสติก และ 4. คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง รวมถึงการรีไซเคิลใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าที่สุดกำลังโหลดความคิดเห็น...