xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอ อคาเดมี่ ดึงภาคธุรกิจนวัตกรรมจับคู่นักศึกษาอาชีวะอัปเกรดทักษะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอ็นไอเอ อคาเดมี่ เดินหน้าต่อโครงการ Founder Apprentice ปีที่ 2 ขยายสู่กลุ่มอาชีวศึกษา จับคู่นักศึกษา ปวช. ปวส. กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้ได้ทดลองทำงานเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น เผยทำปีแรกการตอบรับดี เยาวชนนักศึกษาได้รับการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์

วันนี้ (16 เม.ย.) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (เอ็นไอเอ อคาเดมี่ : NIA Academy) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรม ล่าสุดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Founder Apprentice) เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เริ่มเปิดรับเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่อยากจะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ได้มาฝึกฝนพัฒนาศักยภาพผ่านการทดลองทำงานจริงร่วมกับบริษัทนวัตกรรมในสาขาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการอย่างเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียน โดยก่อนเข้าฝึกงานเยาวชนจะได้รับการติดอาวุธ เรียนรู้มิติต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ตามกระบวนการ STEAM4INNOVATOR และระหว่างการทำงานจะมีทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการทำงานตรงกับที่แต่ละอุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต

สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา โครงการ Founder Apprentice ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยจำนวน 30 คน ได้เข้าไปฝึกประสบการณ์ใน 22 บริษัทนวัตกรรม เยาวชนเกิดการเติบโตเชิงแนวคิด เกิดการต่อยอดความฝัน มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจ และเกิดการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้กระบวนการก้าวไปสู่ผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานในสายงานธุรกิจนวัตกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในโลกธุรกิจเป็นเวลา 5 วัน ตามกระบวนการของ STEAM4INNOVATOR ซึ่งจะนำความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย 2. การพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจ ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการจำนวน 4 ครั้ง

3. การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงานในบริษัทนวัตกรรมเป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ทางธุรกิจที่ตรงกับความถนัดหรือความสนใจของตน และได้มีส่วนในการลงมือทำงานเพื่อหาคำตอบให้กับโจทย์ทางธุรกิจนั้น 4. การพบที่ปรึกษาและโค้ชอาชีพ ที่จะมาแนะแนวทางที่ในการพัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างตรงจุด และช่วยออกแบบเส้นทางอาชีพในอนาคต และ 5. การนำเสนอผลงานต่อผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรม ผู้บริหาร รวมถึงได้สร้างเครือข่ายกับเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และบุคคลในวงการธุรกิจนวัตกรรมที่น่าสนใจ พร้อมรับคำแนะนำต่อยอดหลังจากจบโครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...