xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัย เตือน "หมูกระทะ" เดลิเวอรี หากเจอวัตถุดิบไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมอนามัย เตือนสั่ง "หมูกระทะ" เดลิเวอรี หรือสั่งทางออนไลน์ หากผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ เสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้

วันนี้ (10 เม.ย.) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีหรือสั่งอาหารออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา โดยเฉพาะอาหารประเภทหมูกระทะที่การจัดส่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นของสด ทั้งเนื้อหมู ผัก และน้ำจิ้มปรุงรส ทำให้บางพื้นที่พบว่า มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทำการลักลอบขายหมูกระทะที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยทำป้ายโฆษณาเลียนแบบยี่ห้อหมูกระทะร้านต่างๆ ถือว่า มีความผิดประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ประชาชนโทร.สั่งจำนวนมาก เพราะเข้าใจผิดว่า เป็นร้านหมูกระทะทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า หมูกระทะเหล่านี้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุอาหารไม่สะอาดและไม่มีคุณภาพ ผู้ปรุงประกอบอาหารไม่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ ส่งผลให้เมื่อบริโภคมีโอกาสเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในบางจังหวัด

นพ.ดนัย กล่าวว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดที่คู่กันกับหมูกระทะคือน้ำจิ้ม ซึ่งมักทำน้ำจิ้มไว้ในปริมาณมากและทิ้งไว้นาน หรือหากปรุงโดยไม่ถูกสุขอนามัยและเก็บรักษา ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงท้องร่วงได้เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคจึงควรสังเกตจากสี กลิ่น และรสชาติ หากพบความผิดปกติไม่ควรกินและแจ้งเจ้าของร้านทันที

“กรณีพบการผลิตอาหารประเภทนี้หรืออาหารประเภทอื่นๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหารมาบังคับใช้หรือกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หรือโดยการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบกิจการจำหน่ายหรือสะสมอาหารที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรา 40 อาทิ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และการดูแลรักษาความสะอาด และสุขลักษณะสถานที่ที่ใช้จำหน่าย จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร หรือใช้เป็นที่ทำประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหาร เป็นต้น" นพ.ดนัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...