xs
xsm
sm
md
lg

อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ค้านคนไม่จบครุศาสตร์เป็น "ครูช่าง" ชี้อนาคตยิ่งขาดแคลน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ค้านคนไม่เรียนครุศาสตร์มาเป็น "ครูช่าง" เหตุไม่ผ่านการปลูกฝังวิชาชีพครูมาก่อน ย้ำไม่ใช่แค่สอนได้ แต่ต้องเป็นครูตั้งแต่จิตวิญญาณ ชี้ ทำให้คนไม่อยากมาเรียนครู สุดท้ายขาดแคลนกว่าเดิม ขอให้ทบทวน

จากกรณีคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ไปจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมประกาศเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสำหรับครูช่างที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น และมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพช่างต่างๆ ให้มาเป็นครูได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า หากมองเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งว่าทำไมคนเป็นครูจะต้องเรียนครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ก็เพราะการเรียนการสอนในสายนี้ กว่าจะออกมาเป็นครูได้นั้นจะต้องเรียนวิชาชีพครูกระบวนการเรียนการสอน การถ่ายทอด จิตวิทยา รวม 22 หน่วยกิต ฝึกสอนอีก 12 หน่วยกิต เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ และปรับทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ แล้วจึงเข้าสู่อาชีพครู ถือเป็นพื้นฐานที่จะสร้างบุคลากรครู จบออกมาแล้วสามารถสอนนักเรียนได้จริง ดังนั้นการให้ผู้ที่เรียนจบสาขาอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วสามารถเข้ามาเป็นครูช่างได้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพของความเป็นครูและการฝึกสอนมาก่อน การจะถ่ายทอดองค์ความรู้อาจจะไม่สามารถทำได้เท่ากับคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาขาดแคลนครูช่างด้วยแนวทางดังกล่าว ตนเห็นว่าเป็นการมองปัญหาแค่เพียงด้านเดียว การเป็นครูช่างไม่ใช่แค่ทำงานเป็น หรือสอนในวิชาทฤษฏีและจะเป็นครูได้ แต่การเป็นครูจะต้องเป็นตั้งแต่การปลุกจิตวิญญาณ การสร้างและถ่ายทอดประสบการณ์ออกไป เพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายออกมาเช่นนี้จริง ในปีการศึกษาต่อไปอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่ไม่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพราะไม่มีนักศึกษามาเรียน โดยเฉพาะกลุ่มราชมงคล ซึ่งผลิตครูช่างเป็นส่วนใหญ่ เพราะเปิดสอนแล้วก็คงไม่มีใครมาเรียน เพราะไปเรียนสาขาวิชาอื่นๆ ก็สามารถมาเป็นครูช่างได้ และอาจส่งผลให้ประเทศขาดครูช่างตามมาในที่สุด

“ผมอยากให้มีการทบทวนเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นช่างได้ แต่เป็นครูทุกคนไม่ได้ คนที่อยากเป็นครูต้องถูกบ่มเพาะใช้วิชาความรู้ช่างและความรู้ครูรวมกัน จึงจะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างกระจ่างชัดได้ อย่างไรก็ตามส่วนตัวแล้วอยากให้นักศึกษาที่เรียนสายครุศาสตร์จบแล้ว น่าจะได้รับตั๋วครูแบบอัตโนมัติเลย ส่วนการปรับหลักสูตร 5 ปี เหลือ 4 ปี เชื่อว่ามหาวิทยาลัยพร้อมที่ปรับลดหลักสูตรได้เช่น อาจร่นระยะเวลาการฝึกสอนจาก 1 ปีเหลือ 1 เทอมแทน” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...