xs
xsm
sm
md
lg

ชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น "ครูสร้างคน"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คุรุสภา-คณะครุ/ศึกษาศาสตร์ 7 สถาบัน ชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น "ครูสร้างคน" ภายใต้แนวคิด "ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านหนังสั้น

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิต นักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลรวม 69,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/04/3674/


กำลังโหลดความคิดเห็น...