xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศแล้ว O-NET ม.6 “อังกฤษ-คณิต” เต็ม 100 คะแนน พร้อมเปิดยื่นดูกระดาษคำตอบ 1-3 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 61 เร็วกว่ากำหนด 1 วัน ผ่านเว็บไซต์ “อังกฤษ-คณิต” ได้คะแนนเต็ม 100 ส่วนภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4 วิชาเทียบกับปี 60 สูงขึ้น ส่วนภาษาไทยใกล้เคียงปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้เด็กยื่นขอดูกระดาษคำตอบ 1-3 เม.ย.นี้ ให้ดูได้วันที่ 9 เม.ย.

วันนี้ (30 มี.ค.) ผศ.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 กำหนดประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนด 1 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบใน 5 วิชามีดังนี้ ภาษาไทย เข้าสอบ 372,553 คน คะแนนเฉลี่ย 47.31 คะแนนสูงสุด 95.50 คะแนนต่ำสุด 0.00 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย เข้าสอบ 373,033 คน คะแนนเฉลี่ย 35.16 คะแนนสูงสุด 85.0 คะแนนต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 373,148 คน คะแนนเฉลี่ย 31.41 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2.50 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 373,213 คน คะแนนเฉลี่ย 30.72 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0.00 และวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 372,727 คน คะแนนเฉลี่ย 30.51 คะแนนสูงสุด 98.40 คะแนนต่ำสุด 1.60 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ศิริดา กล่าวต่อไปว่า สทศ.จะเปิดให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูผลสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. โดยนักเรียนที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายนนี้ โดย สทศ. จะให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ในวันที่ 9 เมษายน 2562 สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียนจังหวัด ต้นสังกัดของโรงเรียน ซึ่ง สทศ. ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET เพื่อใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ทางเว็บไซต์ สทศ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...