xs
xsm
sm
md
lg

ห่วงสงกรานต์ เด็กจมน้ำตายสูงสุด แนะเพิ่ม 5 ทักษะเอาตัวรอด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"หมออดิศักดิ์" ห่วงหน้าร้อนเด็กจมน้ำตายสูง ยิ่งช่วงสงกรานต์ตายสูงสุดของทุกปี แนะเพิ่มทักษะให้เด้ก 5 ด้าน รู้จักเลี่ยงจุดเสี่ยง ลอยตัวในน้ำ 3 นาที ว่ายเข้าฝั่งให้ได้ 15 เมตร รู้จักขอความช่วยเหลือ และใส่เครื่องช่วยชีวิต

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถานการณ์เด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนถือว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากพบว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำพบมากในช่วง มี.ค. - พ.ค. และยอดเสียชีวิตของเด็กสูงสุดของประเทศอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 23 เม.ย.ของทุกปี ทั้งนี้ สาเหตุมาจากเด็กไทยขาดทักษะการช่วยเหลือตนเองจากจมน้ำ และการไม่รู้จักประเมินจุดเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในอายุระหว่าง 6-12 ปี สถานที่เกิดเหตุ มักจะเป็นแหล่งน้ำในชุมชน ส่วนอายุมากกว่า 12 ปี จะเสียชีวิตในแหล่งน้ำนอกชุมชน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ ต้องเพิ่มทักษะ 5 ด้านให้เด็ก คือ 1.รู้จักเลี่ยงเข้าใกล้จุดเสี่ยง 2.ฝึกลอยตัวในน้ำให้ได้อย่างน้อย 3 นาที 3.รู้จักการว่ายเข้าฝั่งให้ได้อย่างน้อย 15 เมตร เพราะสาเหตุของการจมน้ำ เด็กมักจะห่างจากฝั่งไม่มาก 4.รู้จักขอความช่วยเหลือ ทั้ง ตะโกน โยน ยื่น สิ่งของช่วยเหลือผู้อื่น และ 5. ใส่เครื่องช่วยชีวิต เช่น ชูชีพ ในการเดินทางทางน้ำ ทั้งนี้ ตั้งเป้าลดอัตราการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กให้เหลือ 250 คนต่อปี จากปัจจุบัน 700 คนต่อปี

"ที่ผ่านมา สถาบันฯได้ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ฝึกอบรมครูและนักเรียนให้รู้จักป้องกันตนเองจากการจมน้ำ และทำให้ชุมชนในพื้นที่ปรับตัว สร้างสถานที่หรือแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับเด็ก โดยให้เด็กต้องเรียนรู้สถานที่ของตนเอง ป้องกันตนเองถูกต้อง รู้จักจุดเสี่ยง โดยพบว่าแห่งน้ำของชุมชน มักขาดผู้ดูแล ต้องระวัง เพียงแต่ขณะนี้นโยบายการป้องกันตัว หรือสอนทักษะเด็กจมน้ำยังไม่แพร่หลาย และใช้ได้แค่บางโรงเรียนเท่านั้น" รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...