xs
xsm
sm
md
lg

รพ.จุฬาภรณ์ เปิดตัวห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด แม่นยำ ปลอดภัย ครอบคลุม 3 สิทธิสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รพ.จุฬาภรณ์ เปิดตัวห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ลดเวลาการผ่าตัดจาก 12-24 ชั่วโมง เหลือ 3-4 ชั่วโมง มีความแม่นยำ ปลอดภัย ครอบคลุม 3 สิทธิสุขภาพ หากมีข้อบ่งชี้จำเป็นต้องใช้

วันนี้ (19 มี.ค.) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวเปิดตัวห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ว่า ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร และสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจครบทุกสาขาและครบวงจร

ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า ในปี 2562 ศูนย์หัวใจฯ ได้เปิดให้บริการห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด ซึ่งเป็นการผสมระหว่างห้องผ่าตัดและห้องสวนหัวใจ มีเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวแบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้ว ทำให้สามารถแสดงภาพหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความละเอียดแม่นยำมาก ที่สำคัญการผ่าตัดแต่ละครั้งยังเป็นเรียลไทม์ เนื่องจากเรารวมทั้งการผ่าตัดและสวนหัวใจไว้คราวเดียวกัน

"ที่ผ่านมาได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว 3-4 ราย และจะมีการขยายในวงกว้างให้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ทั้งประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิข้าราชการ โดยส่วนของประกันสังคม มีข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถมารักษาที่ รพ.จุฬาภรณืได้ โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด ส่วนจะสามารถใช้ห้องผ่าตัดไฮบริดได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ข้อบ่งชี้ ส่วนสิทธิบัตรทองอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนข้าราชการเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และในอนาคตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จะมีโครงการผ่าตัดโรคหัวใจฟรีเช่นกัน" ศ.นพ.นิธิ กล่าว

รศ.นพ.วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร ที่ปรึกษาประจำศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้ได้รับการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ความอัจฉริยะของห้องไฮบริด คือ เป็นที่รวมของสุดยอดเทคโนโลยีของการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางด้านภาพรังสีช่วยให้การผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัดได้ยาก สามารถทำได้อย่างราบรื่นปลอดภัยมากขึ้น เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนโค้ง (Aortic Arch Surgery) ซึ่งเดิมเป็นการผ่าตัดที่อันตราย ยาก อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดค่อนข้างสูง เมื่อใช้เทคนิคการผ่าตัดรวมกับการใช้อุปกรณ์หลอดเลือดเทียมแบบขดลวดหุ้มกราฟ (Aortic Stent Graft) ร่วมกับเทคโนโลยีห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการหลังผ่าตัด เป็นต้น

นพ.สุขสันต์ กนกศิลป์ แพทย์ที่ปรึกษาอาวุโสและศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยหัตถการดังกล่าว จะทำในกลุ่มการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นการผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery) ซึ่งใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม โดยนักเทคโนโลยีหัวใจที่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังรักษากลุ่มโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอกและในช่องท้อง การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติค แบบไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก ในกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก การผ่าตัดหัวใจแบบแผลเล็ก ลุกล้ำร่างกายน้อย เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็ว ระยะเวลาพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลสั้นลง เจ็บแผลน้อยลง กลับไปมีกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น

“เรายังใช้ทำการผ่าตัดมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ในระยะที่ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กมาก ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีของห้องผ่าตัดไฮบริด สามารถกำหนดตำแหน่งของก้อนมะเร็งขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถเก็บรักษาเนื้อปอดที่ดีไว้ได้ บาดแผลเล็ก เจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วกว่าวิธีผ่าตัดแบบแผลเปิด และการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีความซับซ้อน เทคโนโลยีห้องผ่าตัดไฮบริดจะช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดอันตรายจากการผ่าตัด ช่วยให้อัตราการเสียชีวิต และพิการหลังการผ่าตัดลดลง โดยทั้งหมดเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาน้อยลง อย่างการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมง เหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง และคนไข้ก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วย” นพ.สุขสันต์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงงบประมาณของเทคโนโลยีดังกล่าว นพ.สุขสันต์ กล่าวว่า ประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่ในการรักษา หากเข้าเกณฑ์ตรงตามข้อบ่งชี้ก็สามารถใช้สิทธิการรักษาได้ โดยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แพทย์วินิจฉัยพบว่า มีข้อบ่งชี้ที่ใช้รักษาด้วยวิธีนี้ คือ กลุ่มโรคที่ซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด ได้ที่สายด่วนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร. 06-4585-5197


กำลังโหลดความคิดเห็น...