xs
xsm
sm
md
lg

4 นศ.แพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน The East Asian Medical Students Conference 2019 Preliminary round

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิด Scientific paper competition ในงาน The East Asian Medical Students Conference 2019 Preliminary round ในหัวข้อ Diabetes and Obesity: the unrecognized burden

นศพ.กมลนพ สหสุนทร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงที่มาของการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ว่า ตนและเพื่อนในทีมรวม 4 คน ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน The East Asian medical student conference Thailand 2019 ในหัวข้อ Diabetes and Obesity : The unrecognized burden โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันปัญหาโรคอ้วน และเบาหวาน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับผู้คนมากมาย ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา ดังนั้น จึงมองกลับมาที่พวกผมซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์และมีจำนวนมากที่อ้วนเลยคิดว่าเราควรจะสร้างความตระหนักถึงปัญหา เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ที่อนาคตจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน จึงออกมาเป็นวิจัย Prevalence of obesity and dysglycemia in 5th year medical student of College of Medicine, Rangsit University,Thailand ซึ่งพวกเราเชื่อว่าการที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน

ด้าน นศพ.นริศรา เตชวัชรา กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่ามี จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่เป็นโรคอ้วนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน โดยที่มีปัจจัยเกี่ยวกับทั้งด้านกิจกรรมการออกกำลังกาย และประวัติครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วน และปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องที่จะให้ปรับปรุง และแก้ไขตนเอง โดยทีมพวกเราได้รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน Scientific paper competition Pre-EAMSC 2019 คิดว่าสิ่งที่ทำให้ทีมเราได้รับรางวัลน่าจะเกิดจากการเตรียมตัวของสมาชิกในการพรีเซนท์ที่ดี สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังได้เข้าใจชัดเจน และเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้

นศพ.ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการประกวดครั้งนี้คือ อาจารย์ที่ปรึกษาท่านได้มีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำ ตั้งแต่การตั้งประเด็นหลักของการทำวิจัย ช่วยแนะแนวการวางแผนงาน วิธีการพรีเซนท์งานที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือท่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้กับสมาชิกอีกด้วย สำหรับงานประกวด Pre-East Asian medical student conference Thailand 2019 เป็นงานประชุมที่เปิดให้ทุกสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ โดยในส่วนของทีมที่เข้าแข่งขัน Pre-EAMSC 2019 มี 3 สถาบัน ที่เข้าร่วม ได้แก่ ม.รังสิต ม.มหาสารคาม ม.เชียงใหม่ ส่วนงาน EAMSC final round มีจากต่างประเทศมาร่วมด้วย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน เป็นต้น

นศพ.พงศ์ทิพย์ อรุณธรรมคุณ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ซึ่งช่วยให้พวกเราทั้ง 4 คน ได้พัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่วิชาการ และการทำงาน จากที่ได้เรียนในห้องเรียนมา ได้มาประยุกต์ใช้จริงๆ ถือเป็นการฝึกฝนที่มีค่ามากๆ และยิ่งได้ไปเห็นว่าที่ต่างประเทศเขามีแนวทางการคิดอย่างไร ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ยิ่งทำให้เรามีไอเดียที่เปิดกว้างมากขึ้น

สามารถนำมาพัฒนาผลงานและตัวเราเองได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ฝึกฝนการทำงานแบบเป็นทีม ร่วมกับเพื่อนๆ อาจารย์และพี่พยาบาล เป็นสหวิชาชีพ รวมทั้งได้ฝึกฝนประสบการณ์การทำงานแบบชีวิตจริง รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากครับกำลังโหลดความคิดเห็น...