xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มทรู จัดสอบคัดเลือกค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17 คว้าโอกาสดูงานกับ BBC-ร่วมสัมมนาที่ลอนดอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มทรู จัดสอบคัดเลือก 'นักข่าวแห่งอนาคตทรู' ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award 2019) โดยคุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ ผศ.วิโรจน์ ศรีหิรัญ เลขาธิการสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) ร่วมพิธีเปิดการสอบ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์

ในปีนี้จัดสอบรอบแรกพร้อมกัน 9 สนามสอบทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อคัดเลือก '30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู' เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนข่าวกับกูรูด้านงานข่าวระดับประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโอกาสเปิดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN ช่อง 16 และดูงานข่าวกับสำนักข่าวระดับโลกที่ BBC World News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2019 ณ สำนักข่าวรอยเตอร์ส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักข่าวแห่งอนาคตทรู ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ได้มีโอกาสสอบสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุนอีกด้วย

การจัดสอบในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ให้ความสนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 448 คน จาก 22 สถาบัน 14 จังหวัดทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award - FJA และ www.trueplookpanya.com ซึ่งนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน จะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายนนี้ ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดย BBC World News, สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริติช เคานซิล, สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)กำลังโหลดความคิดเห็น...