xs
xsm
sm
md
lg

จ่อชงตุ๊กตาโครงสร้างกระทรวงอุดมฯให้บอร์ดปฏิรูปฯ 18 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“หมออุดม” ถกร่วม ก.พ.ร.หน่วยงานเกี่ยวข้อง วางตุ๊กตาโครงสร้างกระทรวงใหม่ให้ “ประจิน” ประธานบอร์ดปฏิรูปกระทรวงการอุดมฯ พิจารณาในการประชุมนัดแรก 18 มี.ค.นี้ เบื้องต้นมีคกก.3 ชุด ใช้คนจากทุกหน่วยงานเน้นบูรณาการร่วมกัน

วันนี้ (14 มี.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า ที่ประชุมหารือเพื่อจัดทำตุ๊กตาโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาซึ่งจะประชุมนัดแรก วันที่ 18 มี.ค.นี้ เบื้องต้นจะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) และคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาท หน้าที่และกลไกการทำงานของบุคลากรภายใต้กระทรวงใหม่ ซึ่งบุคลากรมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

“ช่วงระยะเร่งด่วน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้งหมด ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพราะเมื่อกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการกระทรวงใหม่จะได้พร้อมทำงานได้ทันที โดยจะต้องวางกลไก กำหนดว่าจะต้องมีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องยุบ และมีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องเกิดขึ้นใหม่ และที่สำคัญบุคลากรต้องรู้ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหน เพื่อให้ทำงานตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยเน้น 3 เรื่อง คือ 1.กระบวนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลหรือ BIG DATA 2.ยกระดับงานวิจัยการสร้างนวัตกรรม และ 3.ยกระดับการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอย่างสูงตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญ เราต้องการยกสมรรถนะโครงสร้างฝ่ายสนับสนุนหลักทั้งหมด ทั้งฝ่ายการเงิน สำนักงานปลัดที่จะต้องเข้ามาทำงานส่งเสริมการทำงานในภาพรวม”ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการบริหารจัดการบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาอยู่รวมกันภายใต้กระทรวงใหม่นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะมีหน่วยงานระดับกอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัด ประมาณ 5-6 กอง ซึ่งบุคลากรที่มีตำแหน่งระดับเท่ากัน หากคำนวณแล้วจำนวนตำแหน่งมีน้อยกว่าจำนวนคน ก็จะมีการมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมให้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ซีและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีบุคลากรประมาณ 400 คน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีประมาณ 300 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมแล้วประมาณ กว่า 100 คน ส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงใหม่นั้น คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแต่งตั้งรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในช่วงแรก ดังนั้น รัฐมนตรีรักษาการจะเป็นผู้เลือกปลัดกระทรวงด้วยตัวเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...