xs
xsm
sm
md
lg

“อัศวิน” รับพัฒนา “คลองโอ่งอ่าง” ได้ต้นแบบจาก “คลองชองเกชอน” ของเกาหลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อัศวิน” ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้คนใหม่ เผย กทม.เป็นเมืองพี่น้องกับเกาหลีถึง 3 เมือง รับปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองโอ่งอ่าง ได้ต้นแบบมาจากการพัฒนาคลองชองเกชอนของเกาหลี

วันนี้ (13 มี.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้การต้อนรับ นายอี อุก-ฮ็อน (Mr. Lee Wool-heon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดย พล.ต.อ.อัศวิน ได้มอบกุญแจเมืองให้แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การต้อนรับด้วย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ประเทศเกาหลีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาถึงราว 2 ล้านคนต่อปี ส่วนนักท่องเที่ยวไทยได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีมากถึง 4 แสนคนต่อปี ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองต่างๆ ของประเทศเกาหลีถึง 3 เมือง ได้แก่ กรุงโซล นครปูซาน และเมืองแตกู นอกจากนี้ กทม.ยังได้ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองของประเทศเกาหลีหลายโอกาส และได้นำแนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร อาทิ การอนุรักษ์และพัฒนาคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) ซึ่ง กทม.ได้นำมาเป็นต้นแบบการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง

นายอี อุก-ฮ็อน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติงาน ณ ประเทศไทย รวมทั้งรู้สึกยินดีในการต้อนรับอันอบอุ่นที่ได้รับจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนชาวไทย โดยส่วนตัวรู้สึกชื่นชมกับกรุงเทพฯ ที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยกับเทคโนโลยี ความทันสมัยได้อย่างลงตัว และในอนาคตหวังว่ากรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐเกาหลี จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาของเมืองในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีกำลังจะพัฒนาเมืองเซจง เป็นเมืองราชการโดยการรวมศูนย์ราชการหลายด้านอาทิ เศรษฐกิจ สังคม ไว้ ณ ที่เดียวกัน จึงอยากขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเซจง ซี่งอาจนำมาปรับใช้กับการพัฒนากรุงเทพฯ ได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...