xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.ดีเดย์ 6-7 มี.ค.ใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า พัฒนาอาชีวศึกษาที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.ดีเดย์ 6-7 มี.ค.ใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า พัฒนาอาชีวะ ชวนประชาชนร่วมสมัครงานกว่า 10,000 อัตรา พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดระบบ Big data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร พัฒนา และจัดการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการเปิดระบบข้อมูล Big data ในวันดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงความต้องการ รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศต้องการกำลังคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา ก็จะได้นำไปสู่การผลิตและพัฒนาบูรณาการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของประเทศ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ยังจัดให้มี กิจกรรมตลาดนัดแรงงานซึ่งร่วมกับกรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง และอัตราว่าง ที่ต้องการกำลังคนกว่า 10,000 อัตรา รวมถึงการแสดงผลงานนิทรรศการด้านความร่วมมือ ผลผลิต และความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการซึ่งเป็นบริษัทระดับแนวหน้าชั้นนำของประเทศเกือบทุกแห่งมารวมอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมทั้งกิจกรรมการสมัครงาน และสัมผัสประสบการณ์กับในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...