xs
xsm
sm
md
lg

อย.ชี้เกษตรกรรายย่อยร่วมปลูก “กัญชา” ได้ตามเงื่อนไข กก.แพทยสภาถก “หมอ” จ่ายยาไม่ต้องมีโครงการวิจัยได้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อย.ชี้เกษตรกรรายใหญ่ร่วมปลูก กัญชา กับสภาเกษตรกรฯ ได้ แต่ต้องทำตามเงื่อนไข ด้าน หมอธีระวัฒน์ ลุยถกให้ชัด หมอ จ่ายยากัญชาหลังนิรโทษ 90 วันตามข้อบ่งใช้ โดยไม่ต้องขอโครงการวิจัยหรือไม่ หวั่นกลายเป็นใช้ยานอกระบบ

วันนี้ (1 มี.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอเกษตรกรรายย่อยสามารถร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาตามระบบของกฎหมายใหม่ได้หรือไม่ ว่า ทุกอย่างดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 หากเกษตรกรต้องการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก็ต้องมาพิจารณาว่าทางสภาเกษตรกรฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานที่ผลิตกัญชาทางการแพทย์หรือไม่ ซึ่งต้องมีโครงการที่ชัดเจน หรือมหาวิทยาลัยที่จะร่วมดำเนินการก็ต้องมีคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ อย.ได้จัดทำคู่มือในการยื่นขอนิรโทษ ส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์การขออนุญาตก็มีการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ

นพ.ธเรศกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา อย.ได้ระดมความคิดเห็นกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับนอกเหนือจากกฎหมายนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้แล้ว คือ 1. ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... 2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ... และ 3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ... ซึ่งทั้งหมดจะรวบรวมและนำเข้าสู่คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณาในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนได้รับเชิญในฐานะผู้แทนแพทยสภาเข้าร่วมประชุมในเวลา 13.30 น.ของวันที่ 1 มี.ค.ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับอนุกรรมการพิจารณาข้อบ่งชี้ตำรับยาทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ซึ่งก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่ที่ตนจะสอบถามและต้องเสนอในที่ประชุม คือ จากการสอบถามทาง อย.เกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองนั้น ในส่วนของแพทย์ผู้ให้ยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา เพราะยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการจ่ายยาภายหลังนิรโทษกรรม 90 วัน กล่าวคือ หากเลยเวลา 90 วัน และแพทย์หรือผู้จ่ายยาที่ไม่ได้ทำโครงการวิจัย เพียงแต่เก็บข้อมูลการใช้ ประเมินผลการรักษา กลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นการใช้ยานอกระบบ หากจะเข้าระบบถูกต้องก็ต้องเสนอโครงการวิจัยซึ่งจริงๆ ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหญ่ระบุว่า ผู้จ่ายสามารถจ่ายยาได้ตามข้อบ่งใช้ซึ่งไม่ต้องมีโครงการวิจัย ตรงนี้ต้องสอบถามให้ชัดเจนว่าตกลงจะให้ทำอย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นหลังนิรโทษกรรมมีปัญหาแน่ๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...