xs
xsm
sm
md
lg

หนุนปิด “กำแพงเพชร 3” 83.77% เชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ 83.77% เห็นด้วย กรณีปิดถนนกำแพงเพชร 3 เชื่อมต่ออุทยานสวนจตุจักร

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการอุทยานสวนจตุจักร โดยจัดทำทางเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ เมื่อรวม 3 สวนเข้าด้วยกัน จะมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 727 ไร่ 21.6 ตารางวา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ระดับมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการอุทยานสวนจตุจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเชื่อมพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องกัน เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่อุทยานสวนจตุจักรได้อย่างสมบูรณ์ สำนักสิ่งแวดล้อมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน กรณีปิดถนนกำแพงเพชร 3 จากประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ และผู้ใช้เส้นทางในถนนกำแพงเพชร 3 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-9 ก.พ.62 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3,617 คน เห็นด้วย 3,030 คน คิดเป็น 83.77% ไม่เห็นด้วย 544 คน คิดเป็น 15.04% และไม่ให้ความคิดเห็น 43 คน คิดเป็น 1.19%

กำลังโหลดความคิดเห็น...