xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 ชูสะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 ชู “สะเต็มศึกษา” เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ทำเป็น จบแล้วมีงานทำ

วันนี้ (22 ก.พ.) นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นสร้างนักคิดสร้างสรรค์ นักนวัตกรรมด้วยการไม่ปิดกั้นอัจฉริยภาพด้วยการครอบงำทางความคิด แต่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ ตามแนวทาง STEM EDUCATION การบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ที่เป็นอีกหนึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะอาชีพให้นักเรียนจบแล้วมีงานทำ

“สะเต็มศึกษา ถือเป็นทางออกที่สมบูรณ์สำหรับการพัฒนาเยาวชนในยุคนี้ เพราะในชีวิตจริงเด็กไม่ได้มีการใช้เฉพาะความรู้คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่ต้องใช้องค์ความรู้รวมเพื่อเติมเต็มด้วย ครูจึงต้องเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ไปสู่โลกยุคใหม่ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตอนาคตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข” นายสุชาติ กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...