xs
xsm
sm
md
lg

อย.เปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.นิรโทษครอบครอง “กัญชา” 3 ฉบับ ผ่านเว็บไซต์แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อย.นำร่าง กม.ลูกนิรโทษครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ทั้งกลุ่มองค์กร หน่วยงานวิจัย กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มบุคคลทั่วไป ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 22 ก.พ. 2562

ความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติรองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 หลังบังคับใช้ ซึ่งมี 5 ฉบับที่ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่จะต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนกรรมการ โดยระหว่างนี้จะนำร่างอนุบัญญัติมารับฟังความคิดเห็น

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้นำร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชา หากมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน ไม่ต้องรับโทษ จำนวน 3 ฉบับ มาให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประกอบด้วย 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจงการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22(2) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. .... โดยในร่างประกาศฉบับนี้ ยังมีแบบการแจ้งมีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา และหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา

2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. .... โดยในร่างประกาศได้แนบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และแบบบันทึกแจ้งการส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ใช้รักษาตัวเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส่งมอบและการทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยในร่างประกาศนี้จะอยู่ในกลุ่มของบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มข้างต้น ซึ่งในร่างประกาศนี้ได้แนบแบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นจะหมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์วันที่ 22 ก.พ. 2562 โดยแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ อย. http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx


กำลังโหลดความคิดเห็น...