xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งเพิ่มระบบระบายน้ำ 3 โครงการ “คลองเสือน้อย” ย่านลาดพร้าว ให้เสร็จก่อนฤดูฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.เร่งเพิ่มระบบระบายน้ำ 3 โครงการ “คลองเสือน้อย” ย่านลาดพร้าว กำชับให้เสร็จใน เม.ย.นี้ รองรับสถานการณ์ฝน ทั้งเพิ่มกำลังสูบสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย วางท่อรับน้ำจากแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองเสือน้อย เชื่อมต่อไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

วันนี้ (16 ก.พ.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว คลองเสือน้อย ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝน ประกอบด้วย การปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนลาดพร้าว-วังหิน โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย บริเวณซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ทั้งนี้ คลองเสือน้อยเป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าว ซึ่งทั้ง 3โครงการ เป็นการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโดยการเพิ่มกำลังสูบน้ำ พร้อมก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ความยาว 7,410 ม. และพัฒนาแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 เป็นพื้นที่รองรับน้ำ

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อทั้ง 3 โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่บ้านประชานิเวศน์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเกษตร-นวมินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยรองรับน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่คลองเสือน้อย ระบายออกคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า การปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อยริมถนนลาดพร้าว-วังหิน จากเดิมเป็นสถานีสูบน้ำชั่วคราวจะปรับเป็นสถานีสูบน้ำถาวร ด้วยการเพิ่มอัตรากำลังสูบจากเดิม 4.4 ลบ.ม./วินาที เป็น 6 ลบ.ม./วินาที พร้อมทั้งลดระดับบ่อสูบน้ำที่ระดับ -4.80 ม.รทก. ทำให้สามารถลดระดับน้ำในคลองเสือน้อย เพื่อให้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ใน พ.ค. 2562

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างท่อส่งน้ำและบ่อสูบน้ำเชื่อมคลองเสือน้อยกับบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 เพื่อรับน้ำจากแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ระบายลงคลองเสือน้อย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก จะก่อสร้างบ่อสูบน้ำ กำลังสูบ 2.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ความยาว 320 ม. โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุปสรรคแก่ประชาชนที่มาออกกำลังกายบริเวณบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 เมื่อโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทาง

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย ตอนคลองจั่น กำลังสูบ 15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ความยาว 7,410 ม. สร้างราวเหล็กกันตก ความยาว 7,410 ม. และสร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 140 ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล สร้างราวเหล็กกันตกได้ความยาว 6,998 ม. คงเหลือ 412 ม. ผลงานที่ทำได้ 90.23% โดยกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งสัญญาการก่อสร้างได้สิ้นสุดตั้งแต่ปี 2556 ผู้รับจ้างขอต่อสัญญาแล้ว 3 ครั้ง ขณะนี้ได้หมดสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งยอมเสียค่าปรับ โดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้การขุดลอกคลองเสือน้อยบริเวณใต้ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเปิดทางน้ำไหลรองรับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อยแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเกษตร-นวมินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเร่งระบายน้ำจากคลองเสือน้อยซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวได้อย่างรวดเร็วกำลังโหลดความคิดเห็น...