xs
xsm
sm
md
lg

บดินทรเดชา-สวนกุหลาบ จ่อปรับแผนรับนักเรียน ปี 62 ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บดินทรเดชา-สวนกุหลาบ เตรียมปรับแผนรับนักเรียน ปี 62 ใหม่ หลัง สพฐ. ประกาศอย่างเป็นทางการ

ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับ มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอโดย ยกเลิกเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เหลือ 4 ประเภทจากเดิมกำหนดไว้ 7 ประเภท กำหนดให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ทุกคน และหากยังรับไม่ครบตามแผนให้รับเพิ่มได้ และปรับคำนิยามและเข้มการตรวจสอบคุณสมบัติเด็กในพื้นที่บริการ โดยจะมีการแก้ไขประกาศและประกาศเป็นทางการต่อไปนั้น

วันนี้ (9 ก.พ.) นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ โรงเรียนได้เตรียมแผนการรับนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อมีการปรับปรุงประกาศใหม่ทันทีที่แจ้งอย่างเป็นทางการ จะมาประชุมร่วมกันและกำหนดสัดส่วนการรับอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทราบว่ามีรายละเอียดที่เปลี่ยนไป เช่น ปรับการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้รับนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนเข้าเรียนชั้นม.4 แต่ที่ผ่านมา โรงเรียนจะรับนักเรียนที่จบ ม.3 เดิมประมาณ 90% และอีก 10% จะเปิดสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนคู่พัฒนา ฯลฯ

“อยากรอดูรายละเอียดชัดเจนของประกาศการรับนักเรียนใหม่ ว่า มีปรับแก้อะไรบ้างแล้วก็ต้องมาประชุมวางแผนร่วมกัน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ประกาศให้ผู้ปกครองได้ทราบต่อไป” นายวิสิทธิ์ กล่าว

ด้าน นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นประกาศชัดเจนจึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ทั้งหมด และเมื่อมีประกาศออกมาก็ต้องมาประชุมวางแผนการรับนักเรียนใหม่ ทั้งนี้ ในส่วนของชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 ที่ผ่านมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็จะรับเด็กที่จบจากโรงเรียนเดิมอยู่แล้ว เพราะห้องเรียนม.ปลายของโรงเรียนมีมากถึง 15 ห้อง ส่วนที่มีการปรับคำนิยามเด็กในพื้นที่บริการ และให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและให้ผู้ปกครองรับรองตัวตนนั้น โดยปกติทางโรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลโดยยึดกับเอกสารราชการอยู่แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...